Vzhledem k opatřením přijatým vládou ČR v souvislosti s šířením koronaviru COVID-19 si Vás dovolujeme informovat o aktuální situaci, přijatými opatřeními v naší organizaci a dopadu pandemie na realizaci mikroprojektů.

Chod kanceláře Region Beskydy

Kancelář sdružení Region Beskydy je až do odvolání uzavřena. Všichni zaměstnanci vykonávají svou práci v režimu homeoffice. Tento režim nemá vliv na výkon a rychlost řešení běžné agendy. I nadále budou realizovány konzultace se žadateli a příjemci/konečnými uživateli, ale pouze telefonicky či e-mailem.

Schvalování projektů v rámci 10. kola výzvy

S ohledem na aktuální situaci je dočasně pozastaveno schvalování mikroprojektů. Zasedání Euroregionálního řídícího výboru, které se mělo uskutečnit dne 26.03.2020, je zrušeno. Tento stav platí do odvolání, o dalším vývoji Vás budeme informovat.

Realizace mikroprojektů

V případě, že není možné realizovat aktivity v původně plánovaném termínu (např. hromadné akce, setkání škol atd.) nejdříve zvažte posun časového harmonogramu realizace aktivit projektu, omezení počtu účastníků nebo změnu formy aktivity. V případě posunu časového harmonogramu je možné také prodloužit termín realizace mikroprojektu prostřednictvím žádosti o změnu podané přes monitorovací systém MS2014+. 

V případě, že výše uvedené varianty nebudou možné, prosíme o individuální konzultace se Správcem FMP za účelem nalezení náhradních možností realizace aktivit projektu a tím naplnění cílů projektu.

Konečný uživatel je povinen vyvinout maximální úsilí pro minimalizaci finančních dopadů zrušení akcí. Veškeré storno poplatky a vícenáklady spojené s nezbytnými opatřeními v oblasti prevence proti šíření koronaviru budou posuzovány individuálně na základě žádostí o změny (vyjma pravidel stanovených v Programové dokumentaci, která zůstávají nadále v platnosti).

Výzvy k předkládání mikroprojektů

Nejbližší vyhlášená výzva pro předkládání mikroprojektů s termínem ukončení 02.04.2020 včetně zůstává nadále v platnosti. V rámci výzvy je možné předkládat mikroprojekty jak v PO 2, tak v PO 4. Při realizaci projektů v PO 4 doporučujeme zvážit harmonogram realizace v souvislosti s opatřeními přijatými proti šíření COVID-19.

Děkujeme za pochopení a prosíme o vstřícný a rozumný přístup k řešení všech problémů, které komplikuji práci nám všem.

Zaměstnanci Region Beskydy

předchozí zpět na výčet další