Deskovou hrou „Zbojníci v Beskydech“ odměníme všechny děti, které se zapojily do druhého kola soutěže „Poznej Beskydy se zbojníkem Grunikem“ a odeslaly či odevzdaly v pobočkách TIC správně vyplněnou hrací kartu. 

Ze všech hracích karet, které jsme v rámci soutěže obdrželi do konce června 2020, byly do losování zařazeny ty, jejichž autoři správně odpověděli na všechny soutěžní otázky a nezapomněli doplnit razítko z navštíveného turistického místa v české či polské části Euroregionu Beskydy.

Protože se do losování dostaly jen čtyři hrací karty, budou všichni autoři oceněni jedinečnou hrou o zbojnících. Hra bude distribuována prostřednictvím pošty.

Seznam výherců:

     1. Emilia Dębowska, Bielsko-Biała)
     2. Martina Tomisová, Frýdek-Místek
     3. Radek Tomis, Frýdek-Místek
     4. Viktorka Šigutová, Frýdek-Místek

Soutěže a stolní desková hra jsou realizovány v rámci projektu „Propagujeme 2x více“, číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_011/0002021, který je financován z Programu Interreg V-A ČR-PR 2014-2020 Fond mikroprojektů Euroregionu Beskydy

 

 

 

předchozí zpět na výčet další