Na počátku prosince proběhla poslední aktivita malého projektu „Společně v Euroregionu Beskydy“, číslo: CZ/FMP/11b/03/050, závěrečný workshop, kterého se online zúčastnili zástupci obou projektových partnerů s cílem vyhodnotit spolupráci, předat si vzájemně zkušenosti a naplánovat společné aktivity na další rok. 

Účastníci setkání konstatovali, že byť se nepodařilo zrealizovat vše podle plánu, byla všechna společná setkání v rámci projektu vždy příjemným zpestřením náročného života v restriktivních opatřeních a zákazech  roku 2020. Zákazy cestování a přísná opatření výrazně poznamenaly důvěru veřejnosti v přeshraniční spolupráci, zabránily v realizaci řadě projektových aktivit a ochromily realizaci společných přeshraničních projektů. Všichni účastníci jednání se shodli na podpoře přeshraniční spolupráce formou drobných aktivit typu lide lidem i v roce 2021, realizaci setkávání a aktivit zaměřených na výměnu zkušeností bez ohledu na dotační podporu, elektronizaci sekretariátu s cílem realizovat víc online jednání a na rychlém návratu k běžnému každodennímu obyčejnému životu.

Projekt „Společně v Euroregionu Beskydy“, číslo CZ/FMP/11b/03/050, je financovaný v rámci Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika Fond malých projektů.

 

Workshop CZ SK 4 12 2020 2

předchozí zpět na výčet další