Zastupitelstvo města Frýdek-Místek na svém 14. zasedání konaném dne 16.03.2021 rozhodlo o prodloužení čerpání neinvestiční dotace poskytnuté sdružení Region Beskydy v roce 2020 smlouvou S/0170/2020/OÚRaSŘ. Provozní dotace může být díky vstřícnému přístupu zastupitelů města Frýdek-Místek čerpána v průběhu celého letošního roku až do 31.12.2021.

Vzhledem protiepidemickým opatřením, které vyvolal koronavirus COVID-19, nebylo možné v roce 2020 realizovat řadu plánovaných aktivit. Mezinárodní konference a vzdělávací aktivity Regionu Beskydy byly přesunuty na rok 2021, mistrovství dětí v lehké atletice a plánované kulturní a propagační aktivity byly zrušeny. Současný vývoj epidemie, uzavřené hranice, omezený pohyb osob mezi členskými státy euroregionu neumožňuje realizaci přeshraniční spolupráce, ani realizaci hromadných akcí v rámci České republiky. S ohledem na vývoj epidemie v Evropě lze předpokládat, že restriktivní opatření a s tím spojená omezení budou i v České republice přetrvávat ještě řadu týdnů, což brání realizaci propagačních, sportovních, kulturních i vzdělávacích aktivit.

Díky prodloužení čerpání výše uvedené dotace se daří rozvíjet přeshraniční spolupráci v rámci Euroregionu Beskydy i v současných těžkých podmínkách celosvětové pandemie. Děkujeme zastupitelům města Frýdek-Místek za vstřícnost a pochopení.

předchozí zpět na výčet další