V úterý 27. dubna 2021 bylo ukončeno pravděpodobně poslední kolo výzvy pro předkládání mikroprojektů zaměřených na  česko-polskou přeshraniční spolupráci. Alokace určená na mikroprojekty českých žadatelů byla touto výzvou zcela vyčerpána. O předložených projektech se rozhodne v závěru června, kdy členové společného Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů v Euroregionu Beskydy na základě posouzení věcné kvality a přeshraničních aspektů odbornými hodnotiteli schválí či zamítnou jejich financování.

V rámci výzvy bylo předloženo celkem dvacettři mikroprojektů, z toho tři projekty typu A. V PO2 bylo předloženo osm mikroprojektů, v PO4 celkem patnáct mikroprojektů, z toho pět mikroprojektů předložili čeští žadatelé.

Ve čtvrtek 29. dubna 2021 se uskutečnilo on-line formou 13. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy. Členové výboru rozhodovali o sedmi mikroprojektech, které splnily v rámci aktuálního kola kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti a byly postoupeny k hodnocení věcné kvality a hodnocení přeshraniční spolupráce a přeshraničního dopadu. Všechny předložené projekty výbor schválil či schválil s podmínkou. Rozhodl dále o schválení podstatných změn mikroprojektů, které v důsledku pandemie covid-19 požádaly o prodloužení harmonogramu realizace nad 18 měsíců či změnu projektových aktivit.

Projekt Fond mikroprojektů Euroregionu Beskydy je financován z EFRR v rámci Interreg V-A Česká republika – Polsko.

předchozí zpět na výčet další