Pro projekt kandidatury města Žilina na titul Evropské hlavní město kultury hledáme umělce, kreativce, kulturní manažery a organizace působící ve veřejném sektoru či soukromé organizace působící v kultuře, které mají zájem o přeshraniční spolupráci ve svém obou v rámci Euroregionu Beskydy.

Kandidatura Žiliny na titul Evropské hlavní město kultury 2026 společně s partnerskými městy Frýdkem-Místkem, Bielsko-Bialou a celým Euroregionem Beskydy otevírá nespočet možností přeshraniční spolupráce. Může tak posilnit kulturní a kreativní sektor a pomoci rozběhnout nové projekty.

Pokud hledáš pro svůj umělecký projekt potenciální partnery za hranicemi, přihlas se do AKCELERÁTORU BESKYDY 2026. Akcelerátor Ti pomůže propojit se s přeshraničními partnery a vytvořit společný projekt.

Veškeré důležité informace najdete na webu https://zilina2026.eu/akcelerator-beskydy-20-26/

předchozí zpět na výčet další