Až do 16. března 2022 probíhá poslední příjem projektů v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy z programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014-2020.

Předkládány mohou být projekty v obou prioritních osách, tedy projekty zaměřené jak na spolupráci institucí a komunit, tak projekty zaměřené na zachování kulturního a přírodního dědictví včetně podpory společných aktivit realizovaných v cestovním ruchu. Všechny projekty Fondu musí být ukončeny nejpozději k 31.12.2022, proto doporučujeme připravovat jen jednoduché projekty s krátkou dobou realizace. 

V rámci 16. kola výzvy bude rozdělena zbývající alokace PO 2 ve výši cca 100 tis EUR a zůstatky z realizovaných projektů v PO 4 ve výši cca 50 tis EUR. I z tohoto důvodu doporučujeme připravovat jen malé projekty s alokací cca 15 tis EUR v PO 2 a max. 10 tis EUR v PO 4, délkou realizace max 6 měsíců a 1 - 2 klíčovými aktivitami. Projekty předložené v polovině března budou projednány výborem v květnu 2022 a nejzazší termín ukončení jejich realizace nesmí přesáhnout 31. prosinec 2022, kdy končí realizace všech projektů Fondu. Všechny předložené mikroprojekty musí být připraveny k realizaci. Bližší informace o podmínkách zpracování a předkládání projektů najdete na https://regionbeskydy.cz/grantove-programy/2014-2020.

V rámci 15. kola výzvy bylo v pondělí 20. prosince 2021 projednáno a schváleno 7 mikroprojektů polských žadatelů, nebo polských vedoucích partnerů, celková výše schválené dotace těchto projektů dosáhla cca 219 tis. EUR.

Projekt Fond mikroprojektů Euroregionu Beskydy je financován z EFRR v rámci Interreg V-A Česká republika – Polsko.

předchozí zpět na výčet další