Blíží se ukončení realizace malého projektu „Dřevěná architektura v Beskydech“, číslo: CZ/FMP/6c/04/060, který mapuje tradiční i současnou dřevěnou architekturu v české a slovenské části Euroregionu Beskydy prostřednictvím webového portálu, soutěže a tištěné publikace.


Realizace projektu měla být zahájena na počátku září 2020. Bohužel pandemie covid-19 skutečné datum zahájení odsunula až na první pololetí roku 2021. Realizační tým postupně zmapoval dřevěné stavby v předmětném území, zajistil popis jednotlivých objektů či souborů objektů, jejich fotodokumentaci a připravil podklady pro hlavní výstupy projektu – responzivní web a tištěnou publikaci.
V rámci projektu se nyní dokončuje webová databáze objektů dřevěné architektury v české a slovenské části Euroregionu Beskydy, kterou od konce února najdete na www.drevenebeskydy.cz a tištěná publikace obsahující nejzajímavější stavby euroregionu. Web je připraven formou katalogu dřevěných staveb. Objekty lze filtrovat, například podle typu či hledat v mapě. Nezapomněli jsme ani na nové tipy veřejnosti, která může rovněž svou invencí obohatit obsah webu. Průběžná aktualizace a přidávání nových objektů dřevěné architektury je našim cílem. Publikace o dřevěných stavbách v Beskydech bude k dispozici veřejnosti bezplatně od následující turistické sezóny na pultech informačních center regionu.
K popularizaci dřeva a dřevěné architektury české a slovenské části Euroregionu Beskydy jsme využili soutěžního kvízu. Kvíz bude distribuován v únoru základním školám Euroregionu Beskydy s cílem vzdělat děti a motivovat je k návštěvě rozhleden, skanzenů, dřevěných kostelů či drobných sakrálních i profánních staveb.
Projekt „Dřevěná architektura v Beskydech“, číslo CZ/FMP/6c/04/060, je financovaný v rámci Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika Fond malých projektů.

předchozí zpět na výčet další