Polská a česká část Euroregionu Beskydy realizuje v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko mikroprojekt Přeshraniční turistická značka Beskydy zaměřený na propagaci Beskyd jako jedné destinace. Cílem projektu je propagovat české, polské i slovenské Beskydy jako jednu turistickou oblast, jako společnou destinaci se zajímavými turistickými cíli, přírodním a kulturním bohatstvím.

Od počátku ledna realizujeme projekt, jehož cílem je zviditelnění Euroregionu Beskydy a propagace Beskyd a turistické značky Beskydy. Snažíme se o propagaci Beskyd jako jedné destinace bez ohledu na geografické členění území mezi tři sousední státy. Před několika lety jsme vytvořili společnou marketingovou značku Beskydy, která již svým zpracováním podporuje myšlenku společného vnímání Beskyd jako jedné destinace. Tímto projektem propagujeme také tuto značku. Pod značkou Beskydy se snažíme zviditelnit turistické cíle na Slovensku v Kysuckých Beskydech a Oravských Beskydech, v České republice v Moravskoslezských Beskydech a v Polsku v Slezských Beskydech, Živieckých Beskydech a Malých Beskydech.

Obrzek1

V rámci realizace projektu „Značka Beskydy“ budou realizovány tyto aktivity:

  1. Společná kampaň na Instagramu
  2. Společná databáze fotografií turistických cílů Euroregionu Beskydy
  3. Tištěné propagační materiály o turistické oblasti Beskydy
  4. Webová aplikace o dřevěné architektuře v Beskdech

Mikroprojekt Přeshraniční turistická značka Beskydy, číslo: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_011/0002644, je realizován v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014-2020 Fond mikroprojektů v Euroregionu Beskydy.

předchozí zpět na výčet další