V rámci projektuPřeshraniční turistická značka Beskydy proběhla marketingová kampaň zaměřená na propagaci Beskyd jako jedné destinace, zviditelnění turistické značky Beskydy a především na přiblížení zajímavých turistických cílů Euroregionu Beskydy široké veřejnosti.

Od počátku ledna 2021 do konce června 2022 byl realizován projekt Přeshraniční turistickáznačka Beskydy jehož cílem byla propagace Beskyd a turistické značky Beskydy a zviditelnění turistických cílů české, polské a slovenské části Euroregionu Beskydy. Region Beskydy v roli projektového partnera zrealizoval tyto projektové aktivity:

Společná kampaň na Instagramu region_beskydy
Tištěné propagační materiály o turistické oblasti Beskydy – turistická mapa Regionu Beskydy, publikace o horách
Webová aplikace o dřevěné architektuře v Beskydech v polském jazyce
Obrzek1
MikroprojektPřeshraniční turistická značka Beskydy, číslo: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_011/0002644, je realizován v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014-2020 Fondmikroprojektů v Euroregionu Beskydy.
předchozí zpět na výčet další