Region Beskydy CZ v roli hlavního přeshraničního partnera a Rogión Beskydy SK v roli příjemce dotace jsou realizátory projektu „Cesta k spoločnému poznaniu  česko – slovenského pohraničia“, jehož nosnou aktivitou jsou vzájemná setkání, výměna informací a získávání nových zkušeností. Úkolem projektu je znovu nastartovat spolupráci v rámci regionu Beskydy a podpora cestovního ruchu uvnitř regionu.

Cílem projektu jsou vzájemná setkání partnerů pod názvem „Společně v euroregionu“ a prostřednictvím těchto setkání je naplňován hlavní cíl projektu - transfer dobré praxe, získání nových zkušeností a podpora území a cestovního ruchu prostřednictvím nových propagačních materiálů. Cílem projektu je rovněž zapojení co nejvíce subjektů do přeshraniční spolupráce v rámci regionu, nevyjímaje žáků základních škol, pro které byla realizována výtvarná soutěž „Znáš svůj kraj“. Projekt je určen obyvatelům regionu, zejména rodinám s dětmi, návštěvníkům a také turistům. 

Projekt je realizován v rámci INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika Fond malých projektů 2014 – 2020.

Plánovaný harmonogram realizace projektu: 11/2020 – 10/2021 byl prodloužen do 

Aktivity projektu:

Společně v euroregionu - dvoudenní setkání zástupců euroregionu s cílem upevnění vzájemných vztahů, výměny zkušeností, kontaktů a přenosu dobré práce.

Výroba a distribuce propagačních materiálů

Výroba a distribuce omalovánky

Znáš svůj kraj – výtvarná soutěž pro děti

Vytvoření profilu na sociálních sítích – Facebook, Instagram, webová stránka Regiónu Beskydy

Celkové způsobilé náklady projektu – 13 600 EUR

Dotace z EFRR – 11 560 EUR (85%)

Dotace ze SR Slovenské republiky – 1 360 EUR (10%)

Vlastní zdroje příjemce dotace – 680 EUR (5%)

Projekt „Cesta k spoločnému poznaniu  česko – slovenského pohraničia“, číslo: SK/FMP/11b/05/019, je financován z programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020 v rámci Fondu malých projektů.

předchozí zpět na výčet další