Rozhodnutím hlasujících členů Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy, který je realizován v rámci programu INTERREG V-A Česká republika – Polská republika bylo 3. oběžnou procedurou ke dni 20.04.2022 schváleno následující usnesení:

Usnesení - Schválení podstatné změny v projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_011/0002935, „Příroda a kultura - nová turistická nabídka v Euroregionu Beskydy“

předchozí zpět na výčet další