Združenie Región Beskydy sa v týchto dňoch môže tešiť na parádnu nádieľku nových propagačných materiálov Euroregiónu Beskydy.

Tento oneskorený darček v podobe vydania 9 000 kusov cykloturistických máp pre Kysuce, Oravu a Považie, 9 000 ks vreckových kalendárikov a 21 tabuli k pamiatkam s QR kódmi sa nám podarilo vďaka realizácií projektu „Podpora cestovného ruchu v Euroregióne  Beskydy“.

Všetky nové materiály postupne budú distribuované do informačných centier a obciam, či mestám ako členom nášho združenia.

Tento projekt „Podpora cestovného ruchu v Euroregióne Beskydy“, číslo „SK/FMP/6c/06/033“ je spolufinancovaný Európskou úniou, z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja ako aj štátneho rozpočtu SR v rámci Programu INTERREG V-A Slovenská republika - Česká republika – 2014 -2020 prostredníctvom ŽSK.

 

 

euroregion vreckovy kalendar 02

předchozí zpět na výčet další