Členové představenstva Region Beskydy a starostové měst a obcí Region Beskydy se zúčastnili společného setkání zástupců samospráv české a slovenské části Euroregionu Beskydy, které se konalo 20.02.2023 v Žilině v hotelu „Dubná Skala“. 

Setkání se účastnily více jak tři desítky starostů měst a obcí Euroregionu Beskydy. Jednalo se o první setkání představitelů samospráv po komunálních volbách, které v obou zemích proběhly na podzim loňského roku. Dopolední program byl zaměřený na prezentaci úspěšně realizovaných projektů přeshraniční spolupráce v české a slovenské části euroregionu, prezentaci společných projektů Euroregionu Beskydy a prezentaci připravených projektových záměrů pro nadcházející programové období 2021-2027. Odpolední program byl věnovaný praktickým ukázkám realizovaných projektů a návštěvě zajímavých míst. 

Navštívili jsme „Rosenfeldov palác“ v Žilině. Zde jsme si prohlédli výstavní prostory, muzeum loutek a knihařskou dílnu. Prohlédli jsme si centrum města Žilina s kostelem a „Burianovou věží“. Dále jsme navštívili obec Belá, kde jsme si prohlédli modernizovaný kemp, který obec provozuje, a novou cyklostezku s několika úžasnými dřevěnými mosty. Nezapomněli jsme se zastavit ani v rodišti Juraja Jánošíka v Terchovej. Stejně jako v obci Belá i v obci Terchová nás provázel starosta. Prohlídku obce jsme ukončili v kostele, kde se nachází pohyblivý ze dřeva vyřezaný betlém. 

Děkujeme všem organizátorům za čas, který přípravě společného setkání věnovali.

Setkání s názvem „Učíme sa od susedov“ bylo realizováno v rámci projektu „Spoločné cesty nás spájajú“, číslo: SK/FMP/11b/09/014 financovaného z programu INTERREG V-A Slovensko – Česká republika 2014 – 2020 Fond malých projektů

 

 

20230221 110822 02

 

Web 1 1

 

Web 2 1

 

Web 3 1

 

Web 4 1

předchozí zpět na výčet další