Dne 5. 2. 2024 se od 10 hodin v Ostravě na krajském úřadě uskuteční „školení pro potenciální žadatele programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027 včetně Fondu malých projektů“.

Školení se uskuteční ve spolupráci Euroregionů Beskydy, Těšínské Slezsko, Silesia a Praděd s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje a Jednotným sekretariátem programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027.

Bližší informace naleznete v pozvánce.

Akce je určena potenciálním žadatelům v programu včetně Fondu malých projektů a je bezplatná.

Účastníci budou seznámeni se základními podmínkami programu, vyhlášeními i plánovanými výzvami, a především Fondem malých projektů.

Zájemci o Fond malých projektů mohou konzultovat své projektové záměry se správci podle územní působnosti (ER Beskydy, Těšínské Slezsko, Silesia a Praděd)

Přihlášení se na akci je prostřednictvím přihlašovacího formuláře zde.

POZVNKA kolen pro adatele

Monosti parkovn

předchozí zpět na výčet další