Dne 18. ledna 2024 se konala v Praze Mezinárodní konference k budoucnosti a perspektivám přeshraniční spolupráce v kontextu současné Europy. Akce se konala pod záštitou vicepremiéra pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj. Účastnilo se jí cca 100 zástupců veřejné správy, municipalit, představitelé euroregionů, experti na přeshraniční spolupráci a odborná veřejnost. 

Úvodní zdravici přednesl Radim Sršeň, náměstek ministra Bartoše. Poukázal na velký význam přeshraniční spolupráce subjektů z České republiky a okolních zemí. Vyzvedl zejména v souvislosti s dvacátým výročím vstupu České republiky do Evropské unie, které v letošním roce slavíme, práci všech zainteresovaných organizací podílejících se na upevňování přeshraniční spolupráce a vytváření trvalých vazeb mezi přeshraničními subjekty, a to včetně euroregionů. Potvrdil velký posun v řešení přeshraniční infrastruktury, veřejné přeshraniční dopravy, IZS a taky ocenil i aktivity euroregionů zaměřené na realizaci fondů malých projektů. Fundovaný pohled na aktivity v hraničních regionech poskytl přítomnýmhejtman Libereckého kraje a předseda Euroregionu Nisa pan Martin Půta, který akcentoval regionální pohled na přeshraniční problematiku. Pavel Branda, zástupce Výboru regionů, se mimo jiné zamýšlel nad budoucím zacílením finanční podpory regionů podle potřeb území.

Pozornost si zasloužily i tematické panely, které se postupně věnovaly problematice IZS a horské službě, kultuře a vzdělávání v příhraničním prostoru.

Konferenci využili zástupci euroregionů ke své prezentaci formou brožur či předmětů, které popisují aktivity těchto institucí nebo dokumentují úspěšně projekty z jejich hranice.

V diskusi častokrát zazněla pochvalná slova na fungování euroregionů a Asociace euroregionů České republiky, které v prvním pololetí 2024 předsedá Euroregion Pomoraví.

 

 

Obrzek1

Obrzek2

Obrzek3

předchozí zpět na výčet další