Už pár dní v prostoru zaznívá, že akce v Plzni, na které se ve dnech 25.-26.ledna 2024 sešli členové Asociace euroregionů České republiky, se vydařila. Velkou zásluhu na tom nesou organizátoři, zejména předseda Euroregionu Šumava a radní Plzeňského kraje Libor Picka a kolega Michal Handschuh.

Avšak nutno také jedním dechem dodat, že na úspěchu akce se podíleli všichni zúčastnění, a nebylo jich málo. Zhodnocení půlročního předsednictví, následné úvahy o nejbližší budoucnosti Asociace, jednotlivých Euroregionů či FMP bylo vhodné, inspirativní a velmi pragmatické. Těch výzev, které před námi stojí, je hodně, a kdo nám pomůže jiný než my mezi sebou a navzájem. Vždy s hrdostí (ale i jistou mírou obav) posloucháme situační zprávy z jednotlivých hranic o vývoji FMP. Bohužel přes jednotný pokyn EK k FMP jsme každá hranice jiná. Metodicky, věcně i formou realizace. Dokonce i dokumentace se územně liší. Přesto je výměna informací a zkušeností důležitá a potřebná. Na této stránce spolupráce nese svůj velký podíl sekretář asociace Ondřej Havlíček.

Exkurze a seznámení se s historii světově proslulého plzeňského pivovaru byla velmi poučná pro všechny. Kulinářsky bohatá a nezapomenutelná byla večeře přímo v areálu Pivovaru, kde došlo jak na výměnu zkušeností z jednotlivých euroregionů, tak i na ten pověstný „human touch“, bez kterého se bezprostřední a otevřená spolupráce dělat nedá.

Páteční návštěva „temného regionu“ kolem obce Krsy (jedna z oblastí, která má certifikaci laicky řečeno na pozorování hvězd a nebeských těles v ideálních podmínkách) byla plna známých i neznámých informací nejen z oblasti ekologie, udržitelnosti životního prostředí, spolužití lidí a přírody, ale i otázek všudypřítomného světelného smogu a způsobu, jak zmírnit jeho dopad obecně na lidi, ale i okolitou faunu a flóru.

Českou část Euroregionu Beskydy na setkání zastupovala předsedkyně představenstva sdružení Region Beskydy Helena Pešatová a sekretář sdružení Dagmar Valášková.

 

 

20240125 140833

20240125 141351

20240125 142141

předchozí zpět na výčet další