V rámci Fondu malých projektů v Euroregionu Beskydy byly vyhlášeny výzvy k předkládání projektů do Priority 2 – Cestovní ruch i do Priority 4 – Spolupráce institucí a obyvatel.

Směrnice pro žadatele včetně všech příloh jsou k dispozici na webu https://regionbeskydy.cz/grantove-programy/2021-2027/31-grantove-programy-2021-2027/396-zadatel . Projektové žádosti lze předkládat průběžně, prostřednictvím webového portálu na adrese http://fmp.cz-pl.eu .

Projektové žádosti pro Prioritu 4 – Spolupráce institucí a obyvatel lze předkládat do 28.3.2024. Projektové žádosti pro Prioritu 2 – Cestovní ruch lze překládat o týden déle, a to až do 4.4.2024. Doporučujeme všem zájemcům o fond malých projektů detailně nastudovat dokumentaci pro prioritu, ve které připravují projekt a před podáním žádosti o dotaci konzultovat připravený projektový záměr.

Fond malých projektů v Euroregionu Beskydy je realizovaný v rámci programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027.

předchozí zpět na výčet další