Ve dnech 20.-21. června 2024 se ve Valticích konalo výjezdní zasedání Asociace euroregionů ČR, které proběhlo v prostorách Centra Excelence Valtice, jedné z budov Střední vinařské školy Valtice. V rámci zasedání byl mezi členy přijat poslední chybějící euroregion, Euregio Egrensis, který se nachází na česko-bavorské hranici. Tímto krokem nyní asociace pokrývá 100 % území příhraničí v České republice.

 

Euroregion Pomoraví, zastoupený paní Mgr. Kateřinou Matýškovou, vyhodnotil výsledky svého předsednictví, které se zaměřilo na oblast životního prostředí. Dalším důležitým bodem programu bylo předání předsednictví Euroregionu Glacensis, který bude tuto roli zastávat ve druhé polovině roku 2024. Předseda Euroregionu Glacensis, pan Jan Birke, byl zároveň zvolen předsedou Asociace euroregionů ČR. 
Euroregion Glacensis představil priority svého předsednictví, mezi které patří:
  1. Příprava společné pozice k přípravě kohézní politiky po roce 2027.
  2. Podpora a rozvoj lázeňství v přeshraničním prostoru a sdílení osvědčených postupů v této oblasti.
  3. Příprava pracovních skupin zaměřených na kohezi a financování euroregionů.
  4. Příprava společného projektu na sdílení zkušeností s vybranými euroregiony Evropy za přispění prostředků nadnárodních programů.
Na zasedání byl projednán vznik a fungování „národního kontaktního bodu“ pro přeshraniční spolupráci, který bude spolufinancován díky dotaci z programu Ministerstva místního rozvoje ČR. Dotaci na zřízení národního kontaktního bodu získala asociace z programu pro neziskové organizace. Potřeba zřízení národního kontaktního bodu reaguje na aktivity Evropské Komise, která provedla analýzu překážek spolupráce (cross-border review) se závěrem, že příhraniční regiony si po hospodářské stránce vedou hůře než ostatní regiony v příslušných členských státech, veřejné služby v příhraničních regionech jsou obecně hůře dostupné (nemocnice, univerzity), orientace v odlišných administrativních a právních systémech je složitá a nákladná, přetrvávající problémy nelze řešit pouze financováním a investicemi. Analýza dále uvádí, že po odstranění pouhých 20 % stávajících překážek by se HDP příhraničních regionů zvýšilo o celá dvě procenta.
Národní kontaktní bod bude v letošním roce řešit zmapování stavu spolupráce a překážek spolupráce v oblasti integrovaného záchranného systému a v oblasti přeshraniční veřejné dopravy. Výsledky budou presentovány na konferenci k přeshraniční spolupráci, konané v Liberci v listopadu letošního roku. 
Od restartu činnosti asociace v roce 2021 se jednalo již o 35. společné zasedání.

 

 

Foto 5

Foto 4

Foto 3

zpět na výčet další