Největší množství návštěvníků Frýdku z blízkých i vzdálených míst má na svědomí soška Panny Marie. Tu údajně objevili dělníci v polovině 17. století na kopci nedaleko místního zámku. Netrvalo dlouho a na místo začala proudit procesí poutníků.

 

Proto zde byl v období let 1740-1759 postaven barokní poutní chrám Navštívení Panny Marie, který v roce 1999 povýšil papež Jan Pavel II. na baziliku. Charakteristickou stavbu se dvěma bílými věžemi obklopuje zahrada s křížovou cestou. Poutním místem spojeným s dalšími zázraky je také pramen vody v nedalekém Hájku. Svatá voda má údajně léčivé účinky. A tak nezbývá, než se o tom přesvědčit na vlastní kůži během výletu do Frýdku.