V rámci projektu „Budoucnost cz-pl spolupráce v Euroregionu Beskydy“ byla vydána propagační brožura, která všem zájemcům o přeshraniční spolupráci představí úspěšně realizované projekty v rámci Fondů mikroprojektů Euroregionu Beskydy.

V rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy bylo realizováno celkem 175 mikroprojektů, z toho na území Regionu Beskydy 54 mikroprojektů a na území Stowarzyszenia Region Beskidy 121 mikroprojektů. Mezi úspěšně realizovanými projekty najdete tradiční projekty lidé lidem, ale také projekty zaměřené na obnovu turistické infrastruktury a investiční projekty zacílené na zlepšení života lidí ve společném příhraničí. Přesvědčte se sami.

Brožuru „Beskydy bez hranic - malý projekt, velký efekt“ najdete zde

Projekt „Budoucnost cz-pl spolupráce v Euroregionu Beskydy“ je realizován Regionem Beskydy, zájmovým sdružením právnických osob, ve spolupráci s polským projektovým partnerem „Stowarzyszenie Region Beskidy w Bielsko-Białej“ v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce 2007 - 2013 Česká republika - Polská republika Fond mikroprojektů Euroregionu Beskydy.

 

  

předchozí zpět na výčet další