V prosinci 2014 končí realizace projektu EUREGIO PL-CZ, na jehož realizaci se podílel jako jeden z jedenácti partnerů také Region Beskydy. Projekt EUREGIO PL – CZ byl zaměřený na vzájemnou spolupráci euroregionů v česko-polském příhraničí, vzdělávání, výměnu zkušeností. Cílem tohoto projektu bylo vzájemné poznání specifik jednotlivých česko-polských euroregionů, seznámení se s prací a náplní sekretariátů těchto euroregionů, transfer dobré praxe z jiných evropských oblastí ale také analýza problémů, které brání v ještě intenzivnějším rozvoji česko-polské spolupráce. Právě tvorba kvalitní „Analýzy systémových problémů přeshraniční spolupráce na česko-polské hranici“ byla stěžejním cílem projektu a jeho důležitou aktivitou.

O výsledcích Analýzy se můžete přesvědčit sami a to jak v polském a tak v českém jazyce.

Analýza systémových problémů – CZ

Analýza systémových problémů – PL

Více informací o projektu naleznete také na webu projektu www.euroregions.org

Realizací projektu byly naplněny cíle, které si partneři stanovili.

Projekt EUREGIO PL – CZ je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013.

 

  

předchozí zpět na výčet další