V úterý 14. února 2017 proběhlo v Bielsku-Bialej druhé zasedání Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy.

Členové výboru rozhodovali o dvanácti mikroprojektech, které splnily kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti a byly postoupeny k hodnocení kvality a přeshraničních aspektů. Jeden mikroprojekt byl v průběhu administrace stažen žadatelem a proto o něm výbor neměl důvod rozhodovat.

V rámci druhého kola výzvy bylo do Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy předloženo celkem osmnáct mikroprojektů (3 MP typu A, 2 MP typu B a 13 MP typu C). Pět mikroprojektů nesplnilo kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti. U těchto mikroprojektů se žadatelé dopustili některých z následujících chyb – nedodrželi minimální či maximální výši dotace, zvolili špatný typ mikroprojektu, aktivity uvedené v mikroprojektu nespadaly do vymezených aktivit pro prioritní osu, do níž byl mikroprojekt zařazen. Do prioritní osy 2 a prioritní osy 4 bylo předloženo shodně po devíti mikroprojektech.

Euroregionální řídící výbor schválil či schválil s podmínkou dvanáct mikroprojektů.

Projekt Fond mikroprojektů Euroregionu Beskydy je financován z ERDF v rámci Interreg V-A Česká republika – Polsko.

Informace o projednávaných projektech v Seznamu realizovaných mikroprojektů ZDE

UPOZORŇUJEME, že nejbližší sběr mikroprojektů v rámci následujícího kola průběžné výzvy bude ukončen v úterý 23. května 2017. V rámci tohoto kola výzvy budou podporovány mikroprojekty typu A a B, mikroprojekty typu C mohou předložit jen „noví žadatelé“. O mikroprojektech předložených v rámci třetího kola výzvy rozhodne euroregionální řídící výbor 26. a 27.7.2017.

    

   

 

předchozí zpět na výčet další