Zástupci Regionu Beskydy se účastnili ve dnech 25. a  26. ledna 2017 v Trenčianských Teplicích jednání Česko-slovenské mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci. Zasedání pravidelně jednou ročně organizují Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvo vnitra Slovenské republiky. Zasedání se účastní zástupci organizací, které se aktivně podílejí na realizaci česko-slovenské přeshraniční spolupráce, například zástupci samosprávných krajů cz-sk příhraničí, zástupci euroregionů, universit, IZS ČR atd. Letošního jednání se účastnila také velvyslankyně České republiky na Slovensku její excelence Livia Klausová.

Hlavními body jednání byly:

  • Informace o vzájemné spolupráci v oblasti krizového managementu, civilní obrany a integrovaného záchranného systému
  • Program přeshraniční spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020
  • Fond mikroprojektů v rámci Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 - 2020
  • Příklady vzájemné spolupráce v rámci Integrovaného regionálního operačního programu v období 2014 – 2020
  • Spolupráce vysokých škol
  • Budování nadnárodní dopravní infrastruktury mezi Slovenskou republikou a Českou republikou

Za Region Beskydy se jednání účastnil předseda představenstva Region Beskydy pan Karel Deutscher a projektová manažerka sdružení paní Dagmar Valášková.

    

    

předchozí zpět na výčet další