Euroregionální řídící výbor Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy na svém VIII. zasedání dne 11.6.2019 schválil k financování mikroprojekt předložený sdružením Region Beskydy se sídlem ve Frýdku-Místku v roli vedoucího partnera a sdružením Region Beskidy se sídlem v Bielsku-Biale v roli projektového partnera s názvem „Propagujeme 2x více“/ „Promujemy 2x więcej“. 

Mikroprojekt je zaměřený na spolupráci obou organizací v oblasti cestovního ruchu a propagace české a polské části euroregionu veřejnosti. Projekt se skládá z šesti hlavních aktivit, které na sebe navazují a doplňují se. Aktivity jsou určeny domácím i zahraničním turistům a obyvatelům euroregionu – zejména rodinám s dětmi, turistickým informačním centrům a v neposlední řadě zaměstnancům obou realizujících organizací. 

Celý mikroprojekt je koncipován jako jedna propagační kampaň realizovaná pomocí tradičních i moderních forem prezentace. V rámci aktivity „Kreativní Beskydy“ budou probíhat soutěže určené zejména rodinám s dětmi. Aktivita „Virtuální Beskydy“ je zaměřená na propagaci území prostřednictvím sociálních sítí a webových aplikací. Aktivita „Tradiční Beskydy“ doplňuje kampaň o prezentace na veletrzích cestovního ruchu a propagačních eventech. V rámci této aktivity se připravuje také vydání tištěných propagačních materiálů. K propagaci Beskyd a Euroregionu Beskydy je určena rovněž stolní desková hra s pracovním názvem „Loupežníci, třeste se“, která vznikne v rámci realizace projektu. Hra je určená dětským kolektivům a rodinám s dětmi a bude zajímavou motivací pro účast v soutěžích, protože jen tímto způsobem ji bude moci veřejnost získat. 

Délka realizace projektu: 4-2019 – 3-2020 

Vedoucí partner: Region Beskydy 

Projektový partner: Stowarzyszenie Region Beskidy 

Celkové výdaje projektu za oba partnery: 42 887,60 EUR 

Celková výše dotace z EFRR pro projekt: 36 454,46 EUR 

Projekt „Propagujeme 2x více“/ „Promujemy 2x więcej“, číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_011/0002021, je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Interreg V-A Česká republika – Polsko Fond mikroprojektů Euroregionu Beskydy.

předchozí zpět na výčet další