Zastupitelstvo města Frýdek-Místek poskytlo v únoru 2018 sdružení Region Beskydy neinvestiční dotaci ve výši 500 000,- Kč převážně na financování propagačních aktivit Regionu Beskydy v oblasti cestovního ruchu a na financování sportovních, kulturních a vzdělávacích aktivit realizovaných v rámci Euroregionu Beskydy.

Region Beskydy díky dotaci statutárního města Frýdek-Místek zorganizoval dvě vzdělávací akce a zajistil účast českých družstev na 2. hrách Visegrádské skupiny. Z dotace byly rovněž pokryty náklady na propagaci sdružení a jeho turistických zajímavostí a propagaci měst a obcí Regionu Beskydy.

V dubnu 2018 proběhla studijní cesta představitelů měst a obcí Regionu Beskydy, zástupců spolků, neziskových organizací a turistických informačních center do polské části Euroregionu Beskydy. Studijní cesta byla zaměřena na pozitivní příklady rozvoje cestovního ruchu ve Slezském vojvodství a moderní formy jeho propagace. Dotace byla využita k částečné úhradě nákladů spojených s realizací cesty (například vstupné).

V dubnu 2019 uspořádal Region Beskydy pro starosty, místostarosty a další zástupce místních samospráv seminář s názvem Problematika veřejné správy. Výdaje spojené s přípravou a realizací semináře byly plně pokryty poskytnutou dotací. 

Z dotace byla dále hrazena účast českých chlapců a dívek na 2. hrách Visegrádské skupiny, které se uskutečnily v polské obci Węgierska Górka ve dnech 18.-21.září 2018.

Region Beskydy v červnu 2019 koupil z poskytnuté dotace propagační brožuru v české jazykové verzi s názvem Dřevěná architektura v Beskydech, kterou vydalo polské sdružení Region Beskidy. Tato brožura je veřejnosti k dispozici v dřevěných kostelících regionu a na zámku v Paskově, kde doplní stálou expozici dřevěných modelů kaplí a kostelů pana Blizňáka. Dále byly pořízeny propagační předměty – ceny pro účastníky či výherce soutěží - a drobné předměty určené ke zviditelnění regionu na veletrzích, výstavách a jiných propagačních akcích, například na Dnech Bielsko-Bialej a Beskyd v Ustce.

Dotace byla dále využita na pokrytí provozních výdajů sdružení a na zajištění majetku sdružení.

 

 

IMG 7956

foto 2017 az srpen 2018 935

 

 

předchozí zpět na výčet další