Ministři České republiky, Slovenska a Polska svým podpisem společného prohlášení stvrdili záměr pokračovat v přeshraniční spolupráci i v budoucím programovém období v letech 2021 – 2027. Podpisem tohoto memoranda dali ministři všech zúčastněných zemí najevo jasný záměr pokračovat i nadále v úspěšné spolupráci v rámci našich přeshraničních programů Interreg. Jedná se o velice důležitý krok, který umožní započít přípravu programů pro příští období – uvedl Zdeněk Semorád - Náměstek pro řízení sekce evropských a národních programů v Ministerstvu pro místní rozvoj ČR.

Programy přeshraniční spolupráce Interreg představují oblíbený nástroj rozvíjení přeshraničních vazeb a podpory územního rozvoje v českém příhraničí. Vzhledem k nadstandardním vztahům mezi Českou republikou, Slovenskem a Polskem, vycházejícím ze společné historie, jazykové blízkosti i dobré zkušenosti při realizaci dosavadních programů, bylo rozhodnuto o podpisu společného memoranda na úrovni třech přeshraničních programů.

Podpis společného memoranda je pokračováním přípravy dvoustranných přeshraničních programů Evropské územní spolupráce mezi Slovenskou republikou a Českou republikou, Českou republikou a Polskem a Polskem a Slovenskou republikou pro nové programové období. Zároveň budou zachovány současné řídicí a kontrolní struktury, které zajistí efektivní a cíleně orientované přidělování dotačních prostředků.

Hodnota projektů realizovaných v příhraničích oblastech mezi Českou republikou, Polskem a Slovenskem dosáhla v posledních letech výše téměř 500 mil. eur. Tyto prostředky přispívají ke vzniku nových silničních spojení, společné ochraně životního prostředí nebo zachování společného přírodního a kulturního dědictví. Na mnoha místech umožňují spolupráci škol a institucí a pomáhají navazovat kontakty mezi společnostmi, které ještě na konci minulého století byly rozdělené přísně hlídanou hranici.

Memorandum 01 mini

Memorandum 05 mini

Memorandum 07 mini

 

předchozí zpět na výčet další