Deváté zasedání Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy proběhlo 24. září 2019 v prostorách sekretariátu polské části Euroregionu Beskydy v Bielsku-Bialej.

Členové výboru rozhodovali o šesti mikroprojektech, které splnily kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti a byly postoupeny k hodnocení věcné kvality a hodnocení přeshraničních aspektů. V rámci devátého kola výzvy byl zájem o mikroprojekty realizované v rámci prioritní osy 4 – Spolupráce institucí a komunit (celkem bylo projednáno pět mikroprojektů). Pouze jeden mikroprojekt byl předložen v rámci prioritní osy 2 - Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti. 

Euroregionální řídící výbor schválil či schválil s podmínkou všechny mikroprojekty předložené v rámci prioritní osy 4. 

Informace o projednávaných projektech naleznete v Seznamu realizovaných mikroprojektů na těchto webových stránkách.

Vzhledem k dosud dosažené hodnotě programových indikátorů prioritní osy 2 bylo stanoveno, že X. kolo výzvy bude určeno pouze projektům prioritní osy 2 a to pouze projektům naplňujícím ukazatele/indikátory „Počet elementů infrastruktury zpřístupňující / zvyšující využití přírodního a kulturního dědictví“ a „Počet realizovaných společných mechanismů v oblasti přírodního a kulturního dědictví”. Termín ukončení sběru projektových žádostí v rámci X. kola výzvy byl stanoven na 15.01.2020 a plánovaný termín zasedání EŘV pak na 31.03.2020.

Projekt Fond mikroprojektů Euroregionu Beskydy je financován z EFRR v rámci Interreg V-A Česká republika – Polsko.

 

 

8zs

8zs2

předchozí zpět na výčet další