Poslední říjnové dny přinesly zároveň uzavření projektu přeshraniční spolupráce mezi Starou Vsí nad Ondřejnicí a slovenskou obcí Raková v rámci programu Interreg V-A, Fondu malých projektů. Projekt nesl název Poznáváme historii a k jeho hlavním cílům patřilo zvýšení atraktivity kulturního dědictví na obou stranách hranice mimo jiné prostřednictvím využití mobilních technologií.

 

Více se dozvíte v příloze zprávy.

Poznáváme historii ve Staré Vsi nad Ondřejnicí

 

Kiosek 1

Kiosek 3

RD 7

RD 8

RD 3

RD 4

 

 

 

předchozí zpět na výčet další