Z více jak šesti desítek obrázků jsme vylosovali výherce kreativní soutěže „Namaluj a vyhraj“. Většina soutěžících správně splnila zadání a odevzdala do konce února 2020 na pobočky turistických informačních center v Regionu Beskydy obrázky kreslených postaviček Bolka a Lolka, psa Rexe nebo slavného lovce Pampaliniho. Postaviček, které se narodily ve studiu kresleného filmu v Bielsku-Bialej.

Region Beskydy v souladu s pravidly soutěže ocenil 25 autorů kreseb. Šťastní výherci dostanou slíbenou odměnu - stolní deskovou hru „Zbojníci v Beskydech“. Ta zábavnou formou provede malé výherce i s rodiči beskydským podhůřím a odhalí jim tajemství beskydských kopců, vesniček a měst.

Zaměstnanci Regionu Beskydy se rozhodli udělit zvláštní cenu odborné poroty Lukášovi z Frýdlantu nad Ostravicí, který nakreslil Bolka a Lolka na turistickém výletě z Lysé hory. „Precizně nakreslený obrázek splnil bezezbytku zadání, a proto jsme se rozhodli autora za snahu a perfektní provedení mimořádně odměnit. Lukáš se zapojil i do naší vědomostní soutěže, ve které hru Zbojníci v Beskydech získal. Proto posíláme Lukášovi jinou hru a další drobnosti pro radost“, uvedla Dagmar Valášková, tajemnice a projektová manažerka sdružení.

Soutěže se zúčastnily děti ve věku od čtyř do patnácti let. Nejzajímavějších šest obrázků si můžete prohlédnout níže.

První obrázek – autor Lukáš z Frýdlantu nad Ostravicí, 11 let

Druhý obrázek – autor Vítězslav z Bílé, 4 roky

Třetí obrázek – autor Matěj z Dobratic, 10 let

Čtvrtý obrázek – autorka Adéla z Vojkovic, 7 let

Pátý obrázek – autorka Bára z Dobratic, 10 let

Šestý obrázek – autorka Eliška ze Soběšovic, 9 let

Všichni vylosovaní výherci soutěže „Namaluj a vyhraj“ budou zveřejněni na webu http://www.zbojnicivbeskydech.cz/ a obdrží poštou stolní deskovou hru „Zbojníci v Beskydech“.

Soutěže a stolní desková hra „Zbojníci v Beskydech“ jsou realizovány v rámci projektu „Propagujeme 2x více“, číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_011/0002021, který je financován z Programu Interreg V-A ČR-PR 2014-2020 Fond mikroprojektů Euroregionu Beskydy.

 

 

Obrazek Martin Hlavac Frydlant nad Ostravici

Obrazek Vitezslav Kubacak Bila

Obrazek Matej Svrcek Dobratice

Obrazek Adela Velka Vojkovice

Obrazek Bara Skupienova Dobratice

Obrazek Eliska Peterkova Sobesovice

předchozí zpět na výčet další