Na počátku ledna byla zahájena realizace malého projektu „Společně v Euroregionu Beskydy“, číslo:  CZ/FMP/11b/03/050. Projekt je zaměřený na zvyšování intenzity spolupráce organizací v rámci ER Beskydy prostřednictvím široké škály společných aktivit a jeho cílem je intenzivní přeshraniční spolupráce cílových skupin z obou stran hranice, motivování českých i slovenských organizací působících v pohraničí k realizaci společných projektů či aktivit a posilování vzájemného pozitivního vnímání obou sousedních národů.

Na počátku února proběhla první aktivita projektu – úvodní workshop, které se zúčastnili zástupci měst a obcí české a slovenské části Euroregionu Beskydy, členové projektového týmu a další přizvaní hosté. V rámci setkání byl dohodnut harmonogram realizace projektových aktivit a zapojení konkrétních cílových skupin do realizace těchto aktivit. V rámci projektu proběhnou dvě setkání seniorů, mezinárodní konference, studijní cesta za realizovanými projekty v cz-sk příhraničí, atletické euroregionální mistrovství dětí a další společná setkání projektového týmu a zástupců členských obcí. V rámci workshopu byl rovněž navržen program mezinárodní konference, která se uskuteční 16. dubna 2020. Na konferenci se účastníci seznámí s podporou cestovního ruchu na Slovensku na příkladu Oblastní organizace cestovního ruchu Malá Fatra a aktivitami destinační společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o..  Nové trendy v dopravě přednesou zástupci Žilinské univerzity v rámci bodu „Nízkouhlíkové Beskydy“ a zástupci města Žilina seznámí přítomné se záměrem města kandidovat na Evropské hlavní město kultury 2026. Nebudou chybět ani praktické informace o „Fondu malých projektů“ v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 - 2020, ze kterého lze čerpat prostředky na financování přeshraničních aktivit až do konce roku 2022.

Projekt „Společně v Euroregionu Beskydy“, číslo CZ/FMP/11b/03/050, je financovaný v rámci Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika Fond malých projektů.

 Workshop 6 2 2020 1

Workshop 6 2 2020 2

předchozí zpět na výčet další