Dne 20. 3. 2023 se na MMR ČR uskutečnila ustanovující schůze Asociace euroregionů České republiky, která přijala stanovy spolku a zvolila orgány asociace. Předsedou se stal do konce roku 2023 zástupce Euroregionu Šumava Libor Picek a tajemníkem Ondřej Havlíček, výkonný ředitel Euroregionu Nisa. Akce se konala pod záštitou vicepremiéra a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše. 

Stanovy i orgány spolku odsouhlasilo všech 13 subjektů, které se aktivně hlásí ke spolupráci euroregionů na všech 5 hranicích, kde se realizují přeshraniční aktivity. Jde o česko-rakouskou, česko-slovenskou, česko-polskou, česko-saskou a česko-bavorskou hranici. Ve všech těchto příhraničních regionech bude fungovat Program Interreg 2021 - 2027, a euroregiony budou vykonávat funkci administrátorů Fondů malých projektů. 

Ministerstvo pro místní rozvoj, podle slov náměstka ministra Sršně, podporuje činnost euroregionů a hodlá pomoct i formou dotací na aktivity Asociace euroregionů ČR. Očekává taktéž podněty z euroregionů na zlepšení hospodářské a sociální situace v periferních oblastech. Na jednání zazněly hlasy na ustanovení či opětovné nastartování fungování mezivládních komisí pro přeshraniční oblasti, kde je nutné urychlit proces řešení takových otázek jako přeshraniční doprava, fungování IZS přes hranici, udržení vody v krajině v kontextu klimatických změn, efektivní spolupráce nemocnic a zdravotnických složek ve prospěch pacientů v pohraničních oblastech apod. Asociace jako jeden z nových členů „Národní stálé konference“ bude usilovat o prezentaci aktivit spolku i jednotlivých členů už na nejbližším jednání NSK začátkem dubna 2023 v Plzni.

Jednání do Prahy svolal a řídil hejtman Libereckého kraje a předseda Euroregionu Nisa Martin Půta a zúčastnili se ho mimo zástupců jednotlivých regionů také náměstek ministra Radim Sršeň, ředitel sekce evropských a národních programů Leo Steiner a ředitel odboru evropské územní spolupráce Jiří Horáček.

 

Foto

20230320 132134

ztita

předchozí zpět na výčet další