Ve čtvrtek 16. března 2023 se uskutečnila studijní cesta zástupců měst a obcí slovenské části Euroregionu Beskydy na Moravu, konkrétně do obcí a měst české části Euroregionu Beskydy. Představitelé českých a slovenských obcí euroregionu společně navštívili obce Řepiště, Paskov, Frýdlant nad Ostravicí a Ostravice, diskutovali se starosty, prohlédli si výstupy realizovaných projektů, mezi kterými nechyběly ani projekty přeshraniční spolupráce.

Společné putování jsme zahájili v obci Řepiště prohlídkou zrekonstruovaného kostela sv. Michaela Archanděla a nově vybudovaného sociálního zázemí kostela (odpočinkový altán, toalety). Starosta obce Rostislav Kožušník představil a ukázal účastníkům cesty další realizované projekty, například vybudované obecní byty, zrekonstruovanou hasičskou zbrojnici včetně nové cisterny, a seznámil účastníky také s nejnovějším projektem obce, jímž je výstavba nové základní školy. Druhým zastavením cesty bylo město Paskov, kde starosta Petr Baďura seznámil účastníky s historií zámku i důvody, proč celý areál město před deseti lety odkoupilo, a provedl návštěvníky paskovským zámkem. Zde prezentoval projekty realizované v rámci přeshraniční spolupráce i dalších dotačních titulů. Zvláštní pozornost byla věnována kapli, kde nyní probíhají opravy a restaurátorské práce v rámci projektu Interreg SK-CZ. Odpoledne se skupina přesunula do Frýdlantu nad Ostravicí. Ve zdejším kině byly účastníkům promítnuty filmy dokumentující průběh realizace vybraných přeshraničních projektů, proběhla prohlídka výstavních i společenských prostor zdejšího kulturního centra a prohlídka výstupů již zrealizovaných projektů. Pod vedením starostky města Heleny Pešatové si účastníci studijní cesty prohlédli galerii smaltu pod širým nebem, rekonstruované sochy v centru města, farní zahradu s „cestou světla“ a meditačním altánem, odpočinkový areál „Brána Beskyd“ a další cíle a projekty. V pátek ráno před odjezdem si skupina prohlédla obec Ostravici, kde navštívila výstavu lidového řezbáře s názvem „Ráj dřevěných soch“.  

Děkujeme starostům obcí Řepiště, Paskov a Frýdlant nad Ostravicí za zasvěcený výklad. Příklady dobré praxe, které účastníci studijní cesty měli možnost vidět, určitě přispějí k rozvoji měst a obcí Euroregionu Beskydy na obou stranách hranice.

Setkání s názvem „Infocesta za susedom“ bylo realizováno v rámci projektu „Spoločné cesty nás spájajú“, číslo: SK/FMP/11b/09/014 financovaného z programu INTERREG V-A Slovensko – Česká republika 2014 – 2020 Fond malých projektů

 

Foto 4

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 5

Foto 6

Foto 7

předchozí zpět na výčet další