Svým nádherným okolím a hřbitovem vystihuje dřevěný kostelík Všech svatých v Sedlištích nejlépe krajinu a historii Regionu Beskydy. Na první pohled si v těsném sousedství kostela postaveného v roce 1638 všimnete celé řady dřevěných a litinových křížů.

 

Ty přesně poukazují na charakter regionu, jehož historie je spojena především s těžbou dřeva a hutnictvím. Samotný kostelík patří k největším unikátům lidové beskydské sakrální architektury. Zajímavostí kostelíka je takzvaná sobota. To je podsíň obklopující celý kostel, která sloužila především jako zázemí poutníků před špatným počasím.