Jeden z nejstarších dřevěných kostelů v Regionu Beskydy je zasvěcen sv. Michaelovi Archandělovi. Najdete jej na okraji obce Řepiště, kde stojí již od roku 1484. Po mnoha opravách a přestavbách je stále plně funkční a využíván k bohoslužbám.

 

V blízkosti kostela, na křižovatce cyklotras 6065 a 6066, se nachází kaple svatého Floriána. Nově opravená stavba je vyzdobena přibližně třiceti soškami patrona kaple, které vyrobili v keramické dílně žáci místní základní školy.