Grantové programy 2021 - 2027

Euroregion Beskydy, jeho česká a polská část, je pro programové období 2021-2027 správcem Fondu malých projektů Euroregionu Beskydy. Fond malých projektů Euroregionu Beskydy je realizován v rámci programu Interreg Česko – Polsko 2021 - 2027, který navazuje na dřívější program přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká republika – Polsko v programovém období 2014-2020. Od podzimu 2023 mohou vhodní žadatelé, zejména veřejnoprávní instituce a neziskové organizace, požádat prostřednictvím Fondu malých projektů Euroregionu Beskydy o dotaci na menší projekty lokálního významu vykazující přeshraniční dopad pro česko-polské příhraničí.

 

publicita 21 27

Výzvy pro předkládání MP

Výzvy k předkládání žádostí do Fondu malých projektů Euroregionu Beskydy v programovém období 2021 – 2027

Euroregion Beskydy jako Správce Fondu malých projektů Euroregionu Beskydy / Beskidy, který je realizován v rámci programu Interreg Česko – Polsko 2021 - 2027, bude vyhlašovat jednotlivé výzvy k předkládání žádostí o dotaci na malé projekty.

Termíny, ve kterých je nutné pro daná zasedání Euroregionálního řídícího výboru (EŘV) předložit žádosti o dotaci včetně případných omezujících podmínek pro danou výzvu, dále termíny zasedání Euroregionálního řídícího výboru (EŘV), na kterých budou projednávány předložené žádosti o dotaci, zveřejňuje Správce Fondu malých projektů Euroregionu Beskydy / Beskidy průběžně prostřednictvím Harmonogramu Fondu malých projektů Euroregionu Beskydy / Beskidy.

Žádosti o dotaci se podávají prostřednictvím elektronické žádosti pro Fond malých projektů na webovém portálu na adrese http://fmp.cz-pl.eu/.

Harmonogram Fondu malých projektů Euroregionu Beskydy / Beskidy

Harmonogram Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy / Beskidy

 

 

AKTUÁLNĚ je vyhlášena výzva pro předkládání projektů v rámci Priority 4 Spolupráce institucí a obyvatel. Výzva končí 27.6.2024.

AKTUÁLNĚ je vyhlášena výzva pro předkládání projektů v rámci Priority 2 Cestovní ruch. Výzva končí 27.6.2024.

Zasedání EŘV číslo

Konečný termín

pro předložení

žádosti o dotaci

Termín zasedání EŘV

Zaměření dílčího kola výzvy na priority, typy projektů a projektové aktivity

Priorita 2Priorita 4Poznámka
S vedoucím partneremProjekty samostatně realizovanéS vedoucím partneremProjekty samostatně realizované

2.

27.06.2024   září 2024  -   -   X  X 

 Bez omezení

2. 27.06.2024 září 2024  X  X - -  Bez omezení
1. 28.03.2024 18.06.2024  -  - X X Bez omezení
1.  04.04.2024   18.06.2024   X  X -  -  Bez omezení