Grantové programy 2021 - 2027

Euroregion Beskydy, jeho česká a polská část, je pro programové období 2021-2027 správcem Fondu malých projektů Euroregionu Beskydy. Fond malých projektů Euroregionu Beskydy je realizován v rámci programu Interreg Česko – Polsko 2021 - 2027, který navazuje na dřívější program přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká republika – Polsko v programovém období 2014-2020. Od podzimu 2023 mohou vhodní žadatelé, zejména veřejnoprávní instituce a neziskové organizace, požádat prostřednictvím Fondu malých projektů Euroregionu Beskydy o dotaci na menší projekty lokálního významu vykazující přeshraniční dopad pro česko-polské příhraničí.

 

publicita 21 27

Metodiky

 

  • Strategie Euroregionu Beskydy pro období 2021 – 2027 s výhledem do roku 2030 verze CZ
  • Strategie Euroregionu Beskydy pro období 2021 – 2027 s výhledem do roku 2030 verze PL
  • Akční plán aktivit / Plan działań
  • Katalog cen – mediány / Katalog Cen – mediány
  • Pravidla pro indikátory výstupu v malých projektech verze CZ
  • Pravidla pro indikátory výstupu v malých projektech verze PL
  • Pravidla pro indikátory výsledku v malých projektech verze CZ
  • Pravidla pro indikátory výsledku v malých projektech verze PL
  • Publicita Fondu malých projektů / Promocja Funduszu małych projektów