Aktuality

Česká a polská část Euroregionu Beskydy společně s LOT Beskidy (Lokalna Organizacja Turystyczna BESKIDY) se aktivně účastnila propagační akce „Bielsko-Biała i Beskidy w Ustce“, která proběhla 15. a 17. července v letovisku Ustka u Baltského moře. Širokým masám turistů, kteří každoročně přijíždějí k Baltu na rekreaci, byla prezentována turistická nabídka Beskyd, horalská kultura i regionální gastronomické speciality.

První červencovou neděli se v Turzovce uskutečnil úvodní ročník dětského folklorního festivalu „Beskydské krpčeky“, na kterém se prezentovaly dětské folklorní soubory z Kysuc a severní i východní Moravy. Slavnostní průvod účinkujících přinesl pod pódium logo festivalu a jeho symbol – taneční krpčeky. Zvuky fujar pak zahájily svátek folkloru v Turzovce.

Příjem mikroprojektů do Fondu mikroprojektů v Euroregionu Beskydy v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014-2020 je UKONČEN. Euroregionální řídící výbor FMP schválil k financování 14 mikroprojektů s celkovou dotací ve výši cca 177 tis. EUR. Všechny dosud realizované mikroprojekty včetně nově schválených mikroprojektů musí být ukončeny nejpozději k 31.12.2022, kdy končí realizace mikroprojektů v rámci Fondu MP v ER Beskydy. 

V rámci projektuPřeshraniční turistická značka Beskydy proběhla marketingová kampaň zaměřená na propagaci Beskyd jako jedné destinace, zviditelnění turistické značky Beskydy a především na přiblížení zajímavých turistických cílů Euroregionu Beskydy široké veřejnosti.

Zakládání „jánských ohňů“ je tradice svázaná s letním slunovratem, kdy podle legendy mají živly země, voda a oheň největší moc. Nejen v Beskydech se na svatojánskou noc na návrších pálily ohně. Slavnost doprovázel tanec, také se metala žhavá polena a přeskakoval oheň. Bylinkářky zase sbíraly léčivé rostliny, protože se tradovalo, že právě tuto noc mají nejsilnější účinky.

Folklorní festival je přehlídka tradiční lidové kultury zahrnující slovesné, hudební, dramatické a taneční projevy, kroje, lidové zvyky. Je to slavnost tradic, které díky nadšencům přecházejí z generace na generaci a dotvářejí beskydskou kulturu. V podání těch nejmenších dostává folklor další rozměry. Bezprostřednost a nadšení zdobí všechny soubory, které v neděli 3.7.2022 vystoupí na dětském folklorním festivalu „Beskydské krpčeky“ v Turzovce. 

Na přelomu května a června se uskutečnila dvoudenní studijní cesta zástupců měst a obcí sdružení Region Beskydy do polské části Euroregionu Beskydy. V rámci cesty byly účastníkům prezentovány výsledky a výstupy realizovaných projektů přeshraniční spolupráce, především projekty investičního charakteru zaměřené na rozvoj cestovního ruchu v Beskydech.

Zastupitelstvo města Frýdek-Místek na svém 18. zasedání konaném dne 09.03.2022 rozhodlo o poskytnutí neinvestiční dotace sdružení Region Beskydy ve výši 400 000,- Kč na financování propagačních aktivit Regionu Beskydy v oblasti propagace území a přeshraniční spolupráce, financování aktivit souvisejících s přípravou a realizací projektů přeshraniční spolupráce, financování provozních výdajů včetně personálních výdajů a výdajů souvisejících se zabezpečením, modernizací a udržováním majetku sdružení a na financování sportovních, kulturních a vzdělávacích aktivit realizovaných v rámci Euroregionu Beskydy.

Rozhodnutím hlasujících členů Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy, který je realizován v rámci programu INTERREG V-A Česká republika – Polská republika bylo 3. oběžnou procedurou ke dni 20.04.2022 schváleno následující usnesení:

Region Beskydy CZ v roli hlavního přeshraničního partnera a Rogión Beskydy SK v roli příjemce dotace jsou realizátory projektu „Cesta k spoločnému poznaniu  česko – slovenského pohraničia“, jehož nosnou aktivitou jsou vzájemná setkání, výměna informací a získávání nových zkušeností. Úkolem projektu je znovu nastartovat spolupráci v rámci regionu Beskydy a podpora cestovního ruchu uvnitř regionu.