Aktuality

Téměř tři desítky starostů Euroregionu Beskydy si vyměnili zkušenosti v rámci studijní cesty do slovenských obcí v regionu Orava. Starostové postupně navštívili obce Klin, Oravská Polhora, Zubrohlava, Krušetnica a Breza, kde si prohlédli nejen turistickou a občanskou infrastrukturu, ale také například třídírnu odpadů v obci Breza, kterou provozuje „Združenie Biela Orava“.

Správce Fondu malých projektů v Euroregionu Beskydy  vyhlašuje nábor ODBORNÝCH HODNOTITELŮ pro hodnocení projektů předložených v rámci programu Interreg Česká republika-Polsko 2021-2027.

Správce Fondu malých projektů v Euroregionu Beskydy  vyhlašuje nábor ODBORNÝCH HODNOTITELŮ pro hodnocení projektů předložených v rámci programu Interreg Česká republika-Polsko 2021-2027.

V úterý proběhlo na atletickém stadionu TJ Slezan Frýdek-Místek mezinárodní MISTROVSTVÍ EUROREGIONU BESKYDY V ATLETICE. Atletických závodů se účastnily české, polské a slovenské děti, žáci základních škol Euroregionu Beskydy.

Zastupitelstvo města Frýdek-Místek na svém 3. zasedání konaném dne 15.03.2023 rozhodlo o poskytnutí neinvestiční dotace sdružení Region Beskydy ve výši 400 000,- Kč na financování propagačních aktivit Regionu Beskydy v oblasti propagace území a přeshraniční spolupráce, financování aktivit souvisejících s přípravou a realizací projektů přeshraniční spolupráce, financování provozních výdajů včetně personálních výdajů a výdajů souvisejících se zabezpečením, modernizací a udržováním majetku sdružení a na financování sportovních, kulturních a vzdělávacích aktivit realizovaných v rámci Euroregionu Beskydy. 

Děti navštěvující knihovny ve Frýdlantu nad Ostravicí a Turzovce se sešly poslední den v březnu v kinosále Kulturního centra Frýdlant nad Ostravicí na společné besedě se spisovatelem, ilustrátorem a tvůrcem vystoupení pro děti panem Adolfem Dudkem.

Dne 20. 3. 2023 se na MMR ČR uskutečnila ustanovující schůze Asociace euroregionů České republiky, která přijala stanovy spolku a zvolila orgány asociace. Předsedou se stal do konce roku 2023 zástupce Euroregionu Šumava Libor Picek a tajemníkem Ondřej Havlíček, výkonný ředitel Euroregionu Nisa. Akce se konala pod záštitou vicepremiéra a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše. 

Ve čtvrtek 16. března 2023 se uskutečnila studijní cesta zástupců měst a obcí slovenské části Euroregionu Beskydy na Moravu, konkrétně do obcí a měst české části Euroregionu Beskydy. Představitelé českých a slovenských obcí euroregionu společně navštívili obce Řepiště, Paskov, Frýdlant nad Ostravicí a Ostravice, diskutovali se starosty, prohlédli si výstupy realizovaných projektů, mezi kterými nechyběly ani projekty přeshraniční spolupráce.

Studenti Univerzity třetího věku z Frýdlantu nad Ostravicí a senioři z partnerských měst Frýdlant nad Ostravicí a Turzovka se sešli v Kulturním domě Rodolfa Jašíka v Turzovce na společné besedě s názvem „Žezlo v ženských rukou“.

Děti navštěvující knihovny ve Frýdlantu nad Ostravicí a Turzovce se sešly v Kulturním domě Rodolfa Jašíka v Turzovce na společné besedě se spisovatelem.