Aktuality

Dne 24.4. se na Ondřejníku konalo řezbářské sympozium, na které přijela pětice uměleckých řezbářů vyřezávat sedací lavice s motivy chráněných zvířat žijících v Beskydech.

Zastupitelstvo města Frýdek-Místek na svém 14. zasedání konaném dne 16.03.2021 rozhodlo o prodloužení čerpání neinvestiční dotace poskytnuté sdružení Region Beskydy v roce 2020 smlouvou S/0170/2020/OÚRaSŘ. Provozní dotace může být díky vstřícnému přístupu zastupitelů města Frýdek-Místek čerpána v průběhu celého letošního roku až do 31.12.2021.

Zastupitelstvo města Frýdek-Místek na svém 14. zasedání konaném dne 16.03.2021 rozhodlo o poskytnutí neinvestiční dotace sdružení Region Beskydy ve výši 400 000,- Kč na financování propagačních aktivit Regionu Beskydy v oblasti cestovního ruchu a přeshraniční spolupráce, financování aktivit souvisejících s přípravou a realizací projektů přeshraniční spolupráce v rámci programu INTERREG Česká republika – Polsko a INTERREG Slovenská republika – Česká republika, financování provozních výdajů včetně výdajů souvisejících se zabezpečením, modernizací a udržováním majetku sdružení a na financování sportovních, kulturních a vzdělávacích aktivit realizovaných v rámci Euroregionu Beskydy.

Slovenská města Nitra, Trenčín a Žilina byla zařazena do druhého kola soutěže o titul Evropské hlavní město kultury 2026. Mezi osmi přihlášenými městy vybrala odborná a nezávislá porota tři účastníky finále. Zařazení do užšího výběru kandidátů na titul Evropské hlavní město kultury (EHMK) může městům přinést významné kulturní, ekonomické a sociální výhody za předpokladu, že jejich přihláška je součástí dlouhodobé strategie založené na rozvoji kultury. 

Úspěšný rok 2021 přejí členové představenstva a zaměstnanci sdružení Region Beskydy

Deskovou hrou „Zbojníci v Beskydech“ jsme odměnili děti, které se zapojily do letního a podzimního kola soutěže „Poznej Beskydy se zbojníkem Grunikem“ a odeslaly či odevzdaly v pobočkách TIC správně vyplněnou hrací kartu. 

Na počátku prosince proběhla poslední aktivita malého projektu „Společně v Euroregionu Beskydy“, číslo: CZ/FMP/11b/03/050, závěrečný workshop, kterého se online zúčastnili zástupci obou projektových partnerů s cílem vyhodnotit spolupráci, předat si vzájemně zkušenosti a naplánovat společné aktivity na další rok. 

Během listopadu 2020 vyhodnotila odborná porota všechna doručená videa soutěže „Videopozvánka do Beskyd“, kterou organizovalo sdružení Region Beskydy společně s Mikroregiónem Horné Kysuce v rámci realizace malého projektu „Propagujeme se navzájem“. 

Do 31.10.2020 měli zájemci možnost posílat svá videa do soutěže „Videopozvánka do Beskyd.“ Nakonec jsme do uvedeného termínu obdrželi celkem 44 videí, která propagují českou i slovenskou část Beskyd – např. okolí Frýdku-Místku, Palkovic, Šenova, Turzovky, Rakové či Makova.

Druhé setkání seniorů v rámci malého projektu s názvem „Společně v Euroregionu Beskydy“ pozměnila opatření vlád České republiky a Slovenské republiky, která nedovolila slovenským seniorům překročit hranice. Setkání seniorů zaměřené na poznávání historie a společného přírodního a kulturního dědictví příhraničí přesto proběhlo.