Aktuality

O víkendu 14. a 15. ledna 2017 se malí fotbalisté (děti 8 až 9 let) „1. BESKYDSKÉHO FOTBALOVÉHO KLUBU FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ“ v doprovodu trenéra a předsedy klubu účastnili v rámci projektu „Společně“/„Razem“ mezinárodního soustředění, které se konalo v moderní sportovní hale v polské obci Węgierska Górka. Soustředění se účastnili také malí fotbalisté klubu Rekord v Bielsku-Białej. V rámci soustředění proběhlo několik společných tréninků a vzájemné zápasy. Děti si domů dovezly mimo vzpomínek také fotbalové míče, které využijí pro tréninky na domácím hřišti.

V úterý 27. září 2016 proběhlo 1. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy.
Členové Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy na svém prvním zasedání rozhodli o dvanácti projektech, které byly předloženy prostřednictvím systému ISKP do poloviny července 2016 do Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy.
V rámci prvního kola výzvy bylo předloženo celkem dvanáct mikroprojektů, z toho dva mikroprojekty typu A, tři mikroprojekty typu B a sedm mikroprojektů typu C. Pět mikroprojektů bylo předloženo v prioritní ose 2. Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti, sedm mikroprojektů v prioritní ose 4. Spolupráce institucí a komunit.

Zástupci česko-polských euroregionů se účastnili 22. zasedání Česko-polské mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci, které se uskutečnilo v Hradci Králové ve dnech 20. a 21. září 2016.
Česko-polská mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci se na svém zasedání v Hradci Králové zabývala aktuální problematikou česko-polského příhraničí, kterou prezentovaly jednotlivé pracovní skupiny zřízené komisí (Pracovní skupina pro hospodářství, obchod a dopravní infrastrukturu; Pracovní skupina pro působení proti katastrofám, haváriím a živelným pohromám a boji proti jejich následkům; Pracovní skupina rozvoje regionu pohraničí a podpůrných programů; Pracovní skupina pro ochranu životního prostředí a Pracovní skupina pro euroregiony). Spolupráci v příhraničí prezentovali na konkrétních projektech zástupci Euroregionu Glacensis a měst Hradec Králové a Walbrzych.

V pátek 9. září 2016 se na Zámeckém náměstí ve Frýdku uskutečnil již třetí ročník Festivalu partnerských měst. Region Beskydy při této příležitosti prezentoval pomocí široké škály tištěných propagačních materiálů turistické zajímavosti české, polské a slovenské části Euroregionu Beskydy. Největší zájem projevili účastníci o všechny druhy turistických a cykloturistických map. Dětem udělalo největší radost pexeso s beskydskými motivy.

INTERREG V-A Česká republika – Polsko je název pro program přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Polskou republikou pro období 2014 - 2020. Program INTERREG V-A Česká republika - Polsko navazuje na dřívější obdobně zaměřené programy (Phare Credo a Phare CBC, Program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Polsko a Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika pro období 2007-2013). Program je zaměřený na podporu spolupráce mezi Českou republikou a Polskou republikou a je určený pro podporu a rozvoj česko-polského příhraničí a zintenzivnění přeshraniční spolupráce obou národů. Pro program je vyčleněna z Evropského fondu pro regionální rozvoj částka ve výši 226,2 mil. EUR.

Zastupitelstvo města Frýdek-Místek na svém 10. zasedání konaném dne 21.3.2016 schválilo Regionu Beskydy neinvestiční dotaci z rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek ve výši 500 000,- Kč. Díky dotaci je Region Beskydy schopen realizovat plánované aktivity v oblasti propagace regionu a zabezpečení majetku regionu. Region Beskydy bude dále díky dotaci schopen financovat aktivity související s přípravou projektů přeshraniční spolupráce v rámci programů INTERREG V-A Česká republika – Polská republika a INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika.

Regionu Beskydy byla smlouvou ze dne 22. 12. 2015 poskytnuta neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2015 ve výši 200 000 Kč na spolufinancování uznatelných výdajů projektu „Administrace Fondu mikroprojektů v Regionu Beskydy“. Dotační prostředky byly určeny na částečnou úhradu nákladů spojených s administrací Fondu mikroprojektů v období od 1. 4. 2015 do konce roku 2015, jehož je Region Beskydy správcem.

Smlouvou ze dne 22. 12. 2015 byla Regionu Beskydy poskytnuta neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2015 ve výši 200 000 Kč na spolufinancování projektu „Administrace Fondu mikroprojektů v Regionu Beskydy“.

30. září se ve sportovním areálu základní školy ve slovenské obci Rabča uskutečnilo lehkoatletické mistrovství žáků Euroregionu Beskydy.

Region Beskydy získal neinvestiční dotaci z rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek. Díky dotaci je Region Beskydy schopen realizovat plánované aktivity v oblasti propagace regionu a přípravy na nové programové období 2014 – 2020.