Aktuality

Úspěšný rok 2022 prožitý ve zdraví přejí členové představenstva a zaměstnanci sdružení Region Beskydy

Na konci prosince bude ukončena realizace malého projektu „Naučné stezky v Beskydech“, číslo:  CZ/FMP/6c/04/059. Projekt je zaměřený na zmapování a propagaci naučných stezek v české a slovenské části Euroregionu Beskydy prostřednictvím webového portálu, soutěže a tištěné publikace.

Vážení soutěžící, děkujeme Vám za účast v soutěžním kvízu. Z 53 správně vyplněných kvízů jsme vylosovali níže uvedené výherce, kteří prostřednictvím svých základních škol obdrží věcné ceny – nerezové termosky s teploměrem. Výhercům blahopřejeme.

Milé děti, připravili jsme pro vás malý kvíz o přírodě a zeměpisných zajímavostech české a slovenské části Euroregionu Beskydy. Slováci a Češi jsou dva národy, které až do konce roku 1992 žily ve společném státě a domluvily se bez tlumočníka.

Do soutěže „Znáš svůj kraj?“, kterou vyhlásilo Sdružení Región Beskydy se sídlem v Žilině společně se sdružením Region Beskydy se sídlem ve Frýdku-Místku, se přihlásilo 127 autorů kreseb turistických cílů české a slovenské části Euroregionu Beskydy. Mezinárodní porota vybrala ze všech obrázků deset nejpovedenějších a autory ocenila věcnými cenami.

Sdružení „Region Beskydy“ se sídlem v Bielsku-Bialej ve spolupráci s „Region Beskydy“ se sídlem ve Frýdku-Místku realizuje mikroprojekt s názvem „Přeshraniční turistická značka Beskydy“. Cílem tohoto mikroprojektu je propagace přeshraniční turistické destinace Beskydy.

Díky dotaci poskytnuté statutárním městem Frýdek-Místek v roce 2020 uspořádal Region Beskydy pro představitele členských měst a obcí studijní cestu za zajímavými projekty na východní Moravu.

Víte co je šindel a k čemu se používá? Pokud jste navštívili některý z beskydských skanzenů lidové architektury určitě ano. Šindel je dřevěná střešní taška, tradiční střešní krytina používaná v horských částech Beskyd, v Kysucích a na Oravě. Jsou jím pokryty kostely, kaple, obytné i hospodářské budovy a další roubené stavby.

V současné době probíhá 15. kolo výzvy, které bude ukončeno 30. září 2021. Toto kolo je určeno pouze projektům prioritní osy 2, tedy projektům zaměřeným na rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti.

Sdružení Región Beskydy se sídlem v Žilině a sdružení Region Beskydy se sídlem ve Frýdku-Místku vyhlásilo v rámci realizace projektu ,,Cesta k spoločnému poznaniu Česko–slovenského pohraničia“ výtvarnou soutěž s názvem „ZNÁŠ SVŮJ KARJ?“.