Aktuality

 

Zbojníci v Beskydech – výherci v soutěži TOP foto / video Beskyd
Deskovou hrou „Zbojníci v Beskydech“, kterou jsme vytvořili s cílem propagace Beskyd a jejich turistických cílů, odměňujeme úspěšné fotografy a kameramany v soutěži TOP foto / video Beskyd.

Vyzýváme provozovatele půjčoven a servisů jízdních kol na území Regionu Beskydy a Mikroregiónu Horné Kysuce a provozovatele dobíjecích stanic pro elektrokola na tomto území, kteří mají zájem o bezplatné zveřejnění v připravované cyklomapě, aby informace o poskytovaných službách zaslali na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nejpozději do 20. června 2020.

Vzhledem k celorepublikovým opatřením v ČR i v PR týkajícím se koronaviru COVID-19 vás informujeme, že všechny vaše případné požadavky, které budou reagovat na nastalou situaci a komplikace při realizaci aktivit projektu budou řešeny individuálně v souladu s platnou dokumentací. V případě potřeb kontaktujte pracovnice sdružení Region Beskydy telefonicky nebo e-mailem.

Vzhledem k opatřením přijatým vládou ČR v souvislosti s šířením koronaviru COVID-19 si Vás dovolujeme informovat o aktuální situaci, přijatými opatřeními v naší organizaci a dopadu pandemie na realizaci mikroprojektů.

Zastupitelstvo města Frýdek-Místek na svém 8. zasedání konaném dne 04.03.2020 rozhodlo o poskytnutí neinvestiční dotace sdružení Region Beskydy ve výši 500 000,- Kč na financování propagačních aktivit Regionu Beskydy v oblasti cestovního ruchu, financování aktivit souvisejících s přípravou a realizací projektů přeshraniční spolupráce v rámci programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko a INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika, financování provozních výdajů včetně výdajů souvisejících se zabezpečením a udržováním majetku sdružení a na financování sportovních, kulturních a vzdělávacích aktivit realizovaných v rámci Euroregionu Beskydy.

Z více jak šesti desítek obrázků jsme vylosovali výherce kreativní soutěže „Namaluj a vyhraj“. Většina soutěžících správně splnila zadání a odevzdala do konce února 2020 na pobočky turistických informačních center v Regionu Beskydy obrázky kreslených postaviček Bolka a Lolka, psa Rexe nebo slavného lovce Pampaliniho. Postaviček, které se narodily ve studiu kresleného filmu v Bielsku-Bialej.

Jste žáci základní školy, členové sportovního oddílu, žáci umělecké školy nebo jen skupinka kamarádů a chcete pro sebe i ostatní získat výlet za krásami československého příhraničí? Pokud ano, zapojte se do naší soutěže a natočte společně s kamarády či spolužáky krátkou videopozvánku do beskydských měst, městeček a obcí.

Region Beskydy se koncem února zúčastnil společně se sdružením Stowarzyszenie Region Beskidy mezinárodního veletrhu turistiky a volného času „Międzynarodowe Targi Turystyki i czasu wolnego“ ve Wroclawi.

Na počátku ledna byla zahájena realizace malého projektu „Společně v Euroregionu Beskydy“, číslo:  CZ/FMP/11b/03/050. Projekt je zaměřený na zvyšování intenzity spolupráce organizací v rámci ER Beskydy prostřednictvím široké škály společných aktivit a jeho cílem je intenzivní přeshraniční spolupráce cílových skupin z obou stran hranice, motivování českých i slovenských organizací působících v pohraničí k realizaci společných projektů či aktivit a posilování vzájemného pozitivního vnímání obou sousedních národů.

Region Beskydy ve spolupráci s Mikroregiónem Horné Kysuce připravuje v rámci projektu „Propagujeme se navzájem“ vydání tištěné cyklomapy, která bude obsahovat informace o přírodních a kulturních zajímavostech Regionu Beskydy a Mikroregiónu Horné Kysuce, značené cyklotrasy a cyklostezky, místa odpočinku a další cyklistům prospěšné informace, například informace o servisech jízdních kol, půjčovnách a dobíjecích stanicích pro elektrokola.