Aktuality

Sdružení Región Beskydy se sídlem v Žilině a sdružení Region Beskydy se sídlem ve Frýdku-Místku vyhlásilo v rámci realizace projektu ,,Cesta k spoločnému poznaniu Česko–slovenského pohraničia“ výtvarnou soutěž s názvem „ZNÁŠ SVŮJ KARJ?“.

České euroregiony podepsaly Memorandum o vzájemné spolupráci 

Pro projekt kandidatury města Žilina na titul Evropské hlavní město kultury hledáme umělce, kreativce, kulturní manažery a organizace působící ve veřejném sektoru či soukromé organizace působící v kultuře, které mají zájem o přeshraniční spolupráci ve svém obou v rámci Euroregionu Beskydy.

V úterý 27. dubna 2021 bylo ukončeno pravděpodobně poslední kolo výzvy pro předkládání mikroprojektů zaměřených na  česko-polskou přeshraniční spolupráci. Alokace určená na mikroprojekty českých žadatelů byla touto výzvou zcela vyčerpána. O předložených projektech se rozhodne v závěru června, kdy členové společného Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů v Euroregionu Beskydy na základě posouzení věcné kvality a přeshraničních aspektů odbornými hodnotiteli schválí či zamítnou jejich financování.

Dne 24.4. se na Ondřejníku konalo řezbářské sympozium, na které přijela pětice uměleckých řezbářů vyřezávat sedací lavice s motivy chráněných zvířat žijících v Beskydech.

Zastupitelstvo města Frýdek-Místek na svém 14. zasedání konaném dne 16.03.2021 rozhodlo o prodloužení čerpání neinvestiční dotace poskytnuté sdružení Region Beskydy v roce 2020 smlouvou S/0170/2020/OÚRaSŘ. Provozní dotace může být díky vstřícnému přístupu zastupitelů města Frýdek-Místek čerpána v průběhu celého letošního roku až do 31.12.2021.

Zastupitelstvo města Frýdek-Místek na svém 14. zasedání konaném dne 16.03.2021 rozhodlo o poskytnutí neinvestiční dotace sdružení Region Beskydy ve výši 400 000,- Kč na financování propagačních aktivit Regionu Beskydy v oblasti cestovního ruchu a přeshraniční spolupráce, financování aktivit souvisejících s přípravou a realizací projektů přeshraniční spolupráce v rámci programu INTERREG Česká republika – Polsko a INTERREG Slovenská republika – Česká republika, financování provozních výdajů včetně výdajů souvisejících se zabezpečením, modernizací a udržováním majetku sdružení a na financování sportovních, kulturních a vzdělávacích aktivit realizovaných v rámci Euroregionu Beskydy.

Slovenská města Nitra, Trenčín a Žilina byla zařazena do druhého kola soutěže o titul Evropské hlavní město kultury 2026. Mezi osmi přihlášenými městy vybrala odborná a nezávislá porota tři účastníky finále. Zařazení do užšího výběru kandidátů na titul Evropské hlavní město kultury (EHMK) může městům přinést významné kulturní, ekonomické a sociální výhody za předpokladu, že jejich přihláška je součástí dlouhodobé strategie založené na rozvoji kultury. 

Úspěšný rok 2021 přejí členové představenstva a zaměstnanci sdružení Region Beskydy

Deskovou hrou „Zbojníci v Beskydech“ jsme odměnili děti, které se zapojily do letního a podzimního kola soutěže „Poznej Beskydy se zbojníkem Grunikem“ a odeslaly či odevzdaly v pobočkách TIC správně vyplněnou hrací kartu.