Aktuality

Děti navštěvující knihovny ve Frýdlantu nad Ostravicí a Turzovce se sešly v Kulturním domě Rodolfa Jašíka v Turzovce na společné besedě se spisovatelem.

Členové představenstva Region Beskydy a starostové měst a obcí Region Beskydy se zúčastnili společného setkání zástupců samospráv české a slovenské části Euroregionu Beskydy, které se konalo 20.02.2023 v Žilině v hotelu „Dubná Skala“. 

Združenie Región Beskydy sa v týchto dňoch môže tešiť na parádnu nádieľku nových propagačných materiálov Euroregiónu Beskydy.

Přejeme zdraví, štěstí, pohodu v pracovním i osobním životě po celý rok 2023

Od dubna do prosince realizoval Region Beskydy společně s polským sdružením Stowarzyszenie Region Beskidy se sídlem v Bielsku-Bialej projekt učíme se u sousedů, který byl zaměřen především na přenos dobré praxe a výměnu zkušeností mezi městy, obcemi a dalšími organizacemi sídlícími v česko-polsko-slovenském Euroregionu Beskydy.

Naše potulovanie v rámci aktivity „Túlavým autobusom spoznávame  spoločný región“, ktorú realizujeme v rámci projektu pod názvom „Tradícia cezhraničného regiónu  so ženským podpisom“ SK/FMP/11b/09/013, pokračovalo aj pred vianočnými sviatkami.

Dňa 12.12.2022 Mesto Turzovka v rámci realizácie projektu „Rok na dedine plný tradícií a zvykov“ usporiadalo v spolupráci so združením Region Beskydy seminár k vianočným tradíciám pod názvom „Na tu svatu Viliju“. Seminár sa konal v priestoroch múzea Karola Točíka v Turzovke a zúčastnili sa ho ako žiaci zo Spojenej školy Juraja Turzu, tak aj deti z Frýdlantu nad Ostravicí.

Přijďte si zpříjemnit advent a spolu s námi oživit vánoční zvyky a tradice. V Turzovce se v pátek 16.12.2022 od 14,00 hodin uskuteční folklorní odpoledne s názvem - "Zdraví, štěstí Beskydám jsme přišli přát". Těšíme se na vás.

Deskovou hrou „Zbojníci v Beskydech“ odměníme děti, které se zapojily do pátého kola soutěže „Poznej Beskydy se zbojníkem Grunikem“ a odeslaly či odevzdaly v pobočkách TIC správně vyplněnou hrací kartu. 

Mesto Turzovka  v spolupráci s českým partnerom projektu Regionom  Beskydy z ČR zorganizovali dňa 14.11.2022 pre žiakov 5.A triedy zo Spojenej školy Juraja Thurzu v Turzovke výlet na Pustevny.  Poznávací výlet bol  realizovaný v rámci aktivity Potulníček  s cieľom spoznávania česko- slovenského pohraničia  v rámci projektu pod názvom „Tradícia cezhraničného regiónu  so ženským podpisom“ SK/FMP/11b/09/013.