Aktuality

Víte co je šindel a k čemu se používá? Pokud jste navštívili některý z beskydských skanzenů lidové architektury určitě ano. Šindel je dřevěná střešní taška, tradiční střešní krytina používaná v horských částech Beskyd, v Kysucích a na Oravě. Jsou jím pokryty kostely, kaple, obytné i hospodářské budovy a další roubené stavby.

V současné době probíhá 15. kolo výzvy, které bude ukončeno 30. září 2021. Toto kolo je určeno pouze projektům prioritní osy 2, tedy projektům zaměřeným na rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti.

Sdružení Región Beskydy se sídlem v Žilině a sdružení Region Beskydy se sídlem ve Frýdku-Místku vyhlásilo v rámci realizace projektu ,,Cesta k spoločnému poznaniu Česko–slovenského pohraničia“ výtvarnou soutěž s názvem „ZNÁŠ SVŮJ KARJ?“.

České euroregiony podepsaly Memorandum o vzájemné spolupráci 

Pro projekt kandidatury města Žilina na titul Evropské hlavní město kultury hledáme umělce, kreativce, kulturní manažery a organizace působící ve veřejném sektoru či soukromé organizace působící v kultuře, které mají zájem o přeshraniční spolupráci ve svém obou v rámci Euroregionu Beskydy.

V úterý 27. dubna 2021 bylo ukončeno pravděpodobně poslední kolo výzvy pro předkládání mikroprojektů zaměřených na  česko-polskou přeshraniční spolupráci. Alokace určená na mikroprojekty českých žadatelů byla touto výzvou zcela vyčerpána. O předložených projektech se rozhodne v závěru června, kdy členové společného Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů v Euroregionu Beskydy na základě posouzení věcné kvality a přeshraničních aspektů odbornými hodnotiteli schválí či zamítnou jejich financování.

Od dubna nás najdete na Instagramu region_beskydy a můžete s námi sdílet zážitky i tipy k návštěvě zajímavých míst v české, polské i slovenské části Euroregionu Beskydy. Vydejte se s námi na hory, za dřevěnou architekturou nebo na trasy naučných stezek. Navštívíte rozhledny, dřevěné kostely, skanzeny, nebo jen tak křížem krážem projdete naše Beskydy.

Dne 24.4. se na Ondřejníku konalo řezbářské sympozium, na které přijela pětice uměleckých řezbářů vyřezávat sedací lavice s motivy chráněných zvířat žijících v Beskydech.

Zastupitelstvo města Frýdek-Místek na svém 14. zasedání konaném dne 16.03.2021 rozhodlo o prodloužení čerpání neinvestiční dotace poskytnuté sdružení Region Beskydy v roce 2020 smlouvou S/0170/2020/OÚRaSŘ. Provozní dotace může být díky vstřícnému přístupu zastupitelů města Frýdek-Místek čerpána v průběhu celého letošního roku až do 31.12.2021.

Zastupitelstvo města Frýdek-Místek na svém 14. zasedání konaném dne 16.03.2021 rozhodlo o poskytnutí neinvestiční dotace sdružení Region Beskydy ve výši 400 000,- Kč na financování propagačních aktivit Regionu Beskydy v oblasti cestovního ruchu a přeshraniční spolupráce, financování aktivit souvisejících s přípravou a realizací projektů přeshraniční spolupráce v rámci programu INTERREG Česká republika – Polsko a INTERREG Slovenská republika – Česká republika, financování provozních výdajů včetně výdajů souvisejících se zabezpečením, modernizací a udržováním majetku sdružení a na financování sportovních, kulturních a vzdělávacích aktivit realizovaných v rámci Euroregionu Beskydy.