Aktuality

Sdružení „Region Beskydy“ se sídlem v Bielsku-Bialej ve spolupráci s „Region Beskydy“ se sídlem ve Frýdku-Místku realizuje mikroprojekt s názvem „Přeshraniční turistická značka Beskydy“. Cílem tohoto mikroprojektu je propagace přeshraniční turistické destinace Beskydy.

Díky dotaci poskytnuté statutárním městem Frýdek-Místek v roce 2020 uspořádal Region Beskydy pro představitele členských měst a obcí studijní cestu za zajímavými projekty na východní Moravu.

Víte co je šindel a k čemu se používá? Pokud jste navštívili některý z beskydských skanzenů lidové architektury určitě ano. Šindel je dřevěná střešní taška, tradiční střešní krytina používaná v horských částech Beskyd, v Kysucích a na Oravě. Jsou jím pokryty kostely, kaple, obytné i hospodářské budovy a další roubené stavby.

V současné době probíhá 15. kolo výzvy, které bude ukončeno 30. září 2021. Toto kolo je určeno pouze projektům prioritní osy 2, tedy projektům zaměřeným na rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti.

Sdružení Región Beskydy se sídlem v Žilině a sdružení Region Beskydy se sídlem ve Frýdku-Místku vyhlásilo v rámci realizace projektu ,,Cesta k spoločnému poznaniu Česko–slovenského pohraničia“ výtvarnou soutěž s názvem „ZNÁŠ SVŮJ KARJ?“.

České euroregiony podepsaly Memorandum o vzájemné spolupráci 

Pro projekt kandidatury města Žilina na titul Evropské hlavní město kultury hledáme umělce, kreativce, kulturní manažery a organizace působící ve veřejném sektoru či soukromé organizace působící v kultuře, které mají zájem o přeshraniční spolupráci ve svém obou v rámci Euroregionu Beskydy.

V úterý 27. dubna 2021 bylo ukončeno pravděpodobně poslední kolo výzvy pro předkládání mikroprojektů zaměřených na  česko-polskou přeshraniční spolupráci. Alokace určená na mikroprojekty českých žadatelů byla touto výzvou zcela vyčerpána. O předložených projektech se rozhodne v závěru června, kdy členové společného Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů v Euroregionu Beskydy na základě posouzení věcné kvality a přeshraničních aspektů odbornými hodnotiteli schválí či zamítnou jejich financování.

Od dubna nás najdete na Instagramu region_beskydy a můžete s námi sdílet zážitky i tipy k návštěvě zajímavých míst v české, polské i slovenské části Euroregionu Beskydy. Vydejte se s námi na hory, za dřevěnou architekturou nebo na trasy naučných stezek. Navštívíte rozhledny, dřevěné kostely, skanzeny, nebo jen tak křížem krážem projdete naše Beskydy.

Dne 24.4. se na Ondřejníku konalo řezbářské sympozium, na které přijela pětice uměleckých řezbářů vyřezávat sedací lavice s motivy chráněných zvířat žijících v Beskydech.