Aktuality

Pro projekt kandidatury města Žilina na titul Evropské hlavní město kultury hledáme umělce, kreativce, kulturní manažery a organizace působící ve veřejném sektoru či soukromé organizace působící v kultuře, které mají zájem o přeshraniční spolupráci ve svém obou v rámci Euroregionu Beskydy.

V úterý 27. dubna 2021 bylo ukončeno pravděpodobně poslední kolo výzvy pro předkládání mikroprojektů zaměřených na  česko-polskou přeshraniční spolupráci. Alokace určená na mikroprojekty českých žadatelů byla touto výzvou zcela vyčerpána. O předložených projektech se rozhodne v závěru června, kdy členové společného Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů v Euroregionu Beskydy na základě posouzení věcné kvality a přeshraničních aspektů odbornými hodnotiteli schválí či zamítnou jejich financování.

Od dubna nás najdete na Instagramu region_beskydy a můžete s námi sdílet zážitky i tipy k návštěvě zajímavých míst v české, polské i slovenské části Euroregionu Beskydy. Vydejte se s námi na hory, za dřevěnou architekturou nebo na trasy naučných stezek. Navštívíte rozhledny, dřevěné kostely, skanzeny, nebo jen tak křížem krážem projdete naše Beskydy.

Dne 24.4. se na Ondřejníku konalo řezbářské sympozium, na které přijela pětice uměleckých řezbářů vyřezávat sedací lavice s motivy chráněných zvířat žijících v Beskydech.

Zastupitelstvo města Frýdek-Místek na svém 14. zasedání konaném dne 16.03.2021 rozhodlo o prodloužení čerpání neinvestiční dotace poskytnuté sdružení Region Beskydy v roce 2020 smlouvou S/0170/2020/OÚRaSŘ. Provozní dotace může být díky vstřícnému přístupu zastupitelů města Frýdek-Místek čerpána v průběhu celého letošního roku až do 31.12.2021.

Zastupitelstvo města Frýdek-Místek na svém 14. zasedání konaném dne 16.03.2021 rozhodlo o poskytnutí neinvestiční dotace sdružení Region Beskydy ve výši 400 000,- Kč na financování propagačních aktivit Regionu Beskydy v oblasti cestovního ruchu a přeshraniční spolupráce, financování aktivit souvisejících s přípravou a realizací projektů přeshraniční spolupráce v rámci programu INTERREG Česká republika – Polsko a INTERREG Slovenská republika – Česká republika, financování provozních výdajů včetně výdajů souvisejících se zabezpečením, modernizací a udržováním majetku sdružení a na financování sportovních, kulturních a vzdělávacích aktivit realizovaných v rámci Euroregionu Beskydy.

Slovenská města Nitra, Trenčín a Žilina byla zařazena do druhého kola soutěže o titul Evropské hlavní město kultury 2026. Mezi osmi přihlášenými městy vybrala odborná a nezávislá porota tři účastníky finále. Zařazení do užšího výběru kandidátů na titul Evropské hlavní město kultury (EHMK) může městům přinést významné kulturní, ekonomické a sociální výhody za předpokladu, že jejich přihláška je součástí dlouhodobé strategie založené na rozvoji kultury. 

Polská a česká část Euroregionu Beskydy realizuje v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko mikroprojekt Přeshraniční turistická značka Beskydy zaměřený na propagaci Beskyd jako jedné destinace. Cílem projektu je propagovat české, polské i slovenské Beskydy jako jednu turistickou oblast, jako společnou destinaci se zajímavými turistickými cíli, přírodním a kulturním bohatstvím.

Úspěšný rok 2021 přejí členové představenstva a zaměstnanci sdružení Region Beskydy

Deskovou hrou „Zbojníci v Beskydech“ jsme odměnili děti, které se zapojily do letního a podzimního kola soutěže „Poznej Beskydy se zbojníkem Grunikem“ a odeslaly či odevzdaly v pobočkách TIC správně vyplněnou hrací kartu.