Aktuality

V rámci posledního 16. kola kontinuální výzvy budou do Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy přijímány projekty prioritní osy 2 bez omezení a projekty prioritní osy 4 s maximální dotací 10 000 Eur pro projektového partnera. V rámci tohoto kola výzvy bude rozdělena zbývající alokace PO 2 ve výši cca 100 tis EUR a rovněž zbývající alokace PO 4 ve výši cca 180 tis EUR. Uvedené částky mohou být navýšeny o zůstatky z realizovaných a vyúčtovaných projektů.

Milé děti, připravili jsme pro vás malý kvíz zaměřený na dřevěnou architekturu a zeměpisné zajímavosti české a slovenské části Euroregionu Beskydy. Slováci a Češi jsou dva národy, které až do konce roku 1992 žily ve společném státě a domluvily se bez tlumočníka. Byli bychom rádi, kdyby tomu bylo i nadále. Proto jsme se rozhodli polovinu otázek položit ve slovenském jazyce a druhou polovinu v českém jazyce. Věříme, že si s drobnými jazykovými rozdíly poradíte.

Združenie Región Beskydy  sa môže tešiť zo získania finančných prostriedkov na vydanie nových propagačných materiálov.

Blíží se ukončení realizace malého projektu „Dřevěná architektura v Beskydech“, číslo: CZ/FMP/6c/04/060, který mapuje tradiční i současnou dřevěnou architekturu v české a slovenské části Euroregionu Beskydy prostřednictvím webového portálu, soutěže a tištěné publikace.

Až do 16. března 2022 probíhá poslední příjem projektů v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy z programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014-2020.

Úspěšný rok 2022 prožitý ve zdraví přejí členové představenstva a zaměstnanci sdružení Region Beskydy

Na konci prosince bude ukončena realizace malého projektu „Naučné stezky v Beskydech“, číslo:  CZ/FMP/6c/04/059. Projekt je zaměřený na zmapování a propagaci naučných stezek v české a slovenské části Euroregionu Beskydy prostřednictvím webového portálu, soutěže a tištěné publikace.

Vážení soutěžící, děkujeme Vám za účast v soutěžním kvízu. Z 53 správně vyplněných kvízů jsme vylosovali níže uvedené výherce, kteří prostřednictvím svých základních škol obdrží věcné ceny – nerezové termosky s teploměrem. Výhercům blahopřejeme.

Milé děti, připravili jsme pro vás malý kvíz o přírodě a zeměpisných zajímavostech české a slovenské části Euroregionu Beskydy. Slováci a Češi jsou dva národy, které až do konce roku 1992 žily ve společném státě a domluvily se bez tlumočníka.

Do soutěže „Znáš svůj kraj?“, kterou vyhlásilo Sdružení Región Beskydy se sídlem v Žilině společně se sdružením Region Beskydy se sídlem ve Frýdku-Místku, se přihlásilo 127 autorů kreseb turistických cílů české a slovenské části Euroregionu Beskydy. Mezinárodní porota vybrala ze všech obrázků deset nejpovedenějších a autory ocenila věcnými cenami.