Aktuality

V rámci projektuPřeshraniční turistická značka Beskydy proběhla marketingová kampaň zaměřená na propagaci Beskyd jako jedné destinace, zviditelnění turistické značky Beskydy a především na přiblížení zajímavých turistických cílů Euroregionu Beskydy široké veřejnosti.

Zakládání „jánských ohňů“ je tradice svázaná s letním slunovratem, kdy podle legendy mají živly země, voda a oheň největší moc. Nejen v Beskydech se na svatojánskou noc na návrších pálily ohně. Slavnost doprovázel tanec, také se metala žhavá polena a přeskakoval oheň. Bylinkářky zase sbíraly léčivé rostliny, protože se tradovalo, že právě tuto noc mají nejsilnější účinky.

Folklorní festival je přehlídka tradiční lidové kultury zahrnující slovesné, hudební, dramatické a taneční projevy, kroje, lidové zvyky. Je to slavnost tradic, které díky nadšencům přecházejí z generace na generaci a dotvářejí beskydskou kulturu. V podání těch nejmenších dostává folklor další rozměry. Bezprostřednost a nadšení zdobí všechny soubory, které v neděli 3.7.2022 vystoupí na dětském folklorním festivalu „Beskydské krpčeky“ v Turzovce. 

Na přelomu května a června se uskutečnila dvoudenní studijní cesta zástupců měst a obcí sdružení Region Beskydy do polské části Euroregionu Beskydy. V rámci cesty byly účastníkům prezentovány výsledky a výstupy realizovaných projektů přeshraniční spolupráce, především projekty investičního charakteru zaměřené na rozvoj cestovního ruchu v Beskydech.

Zastupitelstvo města Frýdek-Místek na svém 18. zasedání konaném dne 09.03.2022 rozhodlo o poskytnutí neinvestiční dotace sdružení Region Beskydy ve výši 400 000,- Kč na financování propagačních aktivit Regionu Beskydy v oblasti propagace území a přeshraniční spolupráce, financování aktivit souvisejících s přípravou a realizací projektů přeshraniční spolupráce, financování provozních výdajů včetně personálních výdajů a výdajů souvisejících se zabezpečením, modernizací a udržováním majetku sdružení a na financování sportovních, kulturních a vzdělávacích aktivit realizovaných v rámci Euroregionu Beskydy.

Rozhodnutím hlasujících členů Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy, který je realizován v rámci programu INTERREG V-A Česká republika – Polská republika bylo 3. oběžnou procedurou ke dni 20.04.2022 schváleno následující usnesení:

Region Beskydy CZ v roli hlavního přeshraničního partnera a Rogión Beskydy SK v roli příjemce dotace jsou realizátory projektu „Cesta k spoločnému poznaniu  česko – slovenského pohraničia“, jehož nosnou aktivitou jsou vzájemná setkání, výměna informací a získávání nových zkušeností. Úkolem projektu je znovu nastartovat spolupráci v rámci regionu Beskydy a podpora cestovního ruchu uvnitř regionu.

Znáte Euroregion Beskydy a jeho činnost? Tuto otázku jsme položili obyvatelům Žiliny, Turzovky, Rajeckých Teplic, Strečna a Frýdlantu nad Ostravicí. Zaměřili jsme se hlavně na mladou generaci a děti. Odpovědi byly vskutku zajímavé. Někteří lidé vůbec netušili, na co se ptáme. Jiní s velkou mírou nejistoty zařadili euroregion mezi instituce evropské spolupráce a jen malá část oslovených uvedla, že se s euroregiony již setkala. K informovaným lidem patřili obyvatelé Žiliny, Strečna a Frýdlantu nad Ostravicí.

V rámci projektu „Cesta k spoločnému poznaniu  česko – slovenského pohraničia“  proběhlo ve čtvrtek 21. dubna 2022 v Rajeckých Teplicích společné jednání představitelů české a slovenské části Euroregionu Beskydy zaměřené na realizaci společných aktivit obou partnerů a přípravu projektů pro nové programové období. Vzhledem k tomu, že Euroregion Beskydy je třístranné sdružení, jednání se zúčastnili v roli pozorovatelů také zástupci polské části euroregionu.

Co vás napadne, když uslyšíte, že tradice ukrytá ve dřevě ožívá? Děti ze Základní školy v Turzovce a Základní školy v Nošovicích už představu mají.