Aktuality

Zastupitelstvo města Frýdek-Místek na svém 18. zasedání konaném dne 09.03.2022 rozhodlo o poskytnutí neinvestiční dotace sdružení Region Beskydy ve výši 400 000,- Kč na financování propagačních aktivit Regionu Beskydy v oblasti propagace území a přeshraniční spolupráce, financování aktivit souvisejících s přípravou a realizací projektů přeshraniční spolupráce, financování provozních výdajů včetně personálních výdajů a výdajů souvisejících se zabezpečením, modernizací a udržováním majetku sdružení a na financování sportovních, kulturních a vzdělávacích aktivit realizovaných v rámci Euroregionu Beskydy.

Rozhodnutím hlasujících členů Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy, který je realizován v rámci programu INTERREG V-A Česká republika – Polská republika bylo 3. oběžnou procedurou ke dni 20.04.2022 schváleno následující usnesení:

Region Beskydy CZ v roli hlavního přeshraničního partnera a Rogión Beskydy SK v roli příjemce dotace jsou realizátory projektu „Cesta k spoločnému poznaniu  česko – slovenského pohraničia“, jehož nosnou aktivitou jsou vzájemná setkání, výměna informací a získávání nových zkušeností. Úkolem projektu je znovu nastartovat spolupráci v rámci regionu Beskydy a podpora cestovního ruchu uvnitř regionu.

Znáte Euroregion Beskydy a jeho činnost? Tuto otázku jsme položili obyvatelům Žiliny, Turzovky, Rajeckých Teplic, Strečna a Frýdlantu nad Ostravicí. Zaměřili jsme se hlavně na mladou generaci a děti. Odpovědi byly vskutku zajímavé. Někteří lidé vůbec netušili, na co se ptáme. Jiní s velkou mírou nejistoty zařadili euroregion mezi instituce evropské spolupráce a jen malá část oslovených uvedla, že se s euroregiony již setkala. K informovaným lidem patřili obyvatelé Žiliny, Strečna a Frýdlantu nad Ostravicí.

V rámci projektu „Cesta k spoločnému poznaniu  česko – slovenského pohraničia“  proběhlo ve čtvrtek 21. dubna 2022 v Rajeckých Teplicích společné jednání představitelů české a slovenské části Euroregionu Beskydy zaměřené na realizaci společných aktivit obou partnerů a přípravu projektů pro nové programové období. Vzhledem k tomu, že Euroregion Beskydy je třístranné sdružení, jednání se zúčastnili v roli pozorovatelů také zástupci polské části euroregionu.

Co vás napadne, když uslyšíte, že tradice ukrytá ve dřevě ožívá? Děti ze Základní školy v Turzovce a Základní školy v Nošovicích už představu mají.

Už jste viděli Moranu - hadrovou figurínu symbolizující smrt či zimu? Přijďte se podívat do Kulturního centra Frýdlant nad Ostravicí na malou výstavu Moran, které vyrobily děti ze Spojené školy Turzovka a děti ze základních škol v Korni a Starých Hamrech. Výstava bude přístupná veřejnosti ve foyer KCFnO až do konce dubna 2022.

Už jste někdy vynášeli Moranu, tedy hadrovou figurínu symbolizující smrt či zimu? Děti ze základních škol v Turzovce, Korni, Starých Hamrech a děti z folklórního souboru Bukovinka z Turzovky v pátek 1. dubna v rámci tvořivých dílen Moranu vyrobily a hodily do řeky. Tímto pohanským rituálem se rozloučily se zimou a přivítaly jaro.

Cieľom projektu je podpora rozvoja hospodárskeho potenciálu prihraničných regiónov posilnením cestovného ruchu a jeho nadväzujúcich aktivít.

Vážení soutěžící, děkujeme Vám za účast v soutěžním kvízu. Z 222 správně vyplněných kvízů jsme vylosovali níže uvedené výherce, kteří prostřednictvím svých základních škol obdrží věcné ceny – nerezové termosky s teploměrem. Výhercům blahopřejeme.