Aktuality

Ani sme sa nenazdali a o pár dní tu máme zase vianočné sviatky a tým aj koniec roka a vítanie opäť nového roka plného očakávaní a predsavzatí. Presne takto nám pomaly končí aj realizácia projektu „Rok na dedine plný tradícií a zvykov“ SK/FMP/11b/07/029, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou, z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja ako aj štátneho rozpočtu v rámci Programu INTERREG V-A Slovenská republika - Česká republika 2014 -2020 prostredníctvom ŽSK.   

Jedným z ďalších projektov, ktorý mesto Turzovka spoločne s Regionem Beskydy implementuje, je  projekt pod názvom „Tradícia cezhraničného regiónu  so ženským podpisom“ SK/FMP/11b/09/013. Celý projekt je zameraný na vzájomné sa spoznávanie v česko-slovenskom pohraničí, vytváranie  nových väzieb a nových priateľských kontaktov a zlepšenie spolupráce medzi jednotlivými subjektami.

Priestory Kultúrneho strediska vo Frýdlante nad Ostravicí  od tohoto týždňa zdobí magická výstava drevených betlehemov zo zbierok česko-slovenského pohraničia. Príďte sa pozrieť...

Přečti si brožurku Tajemství beskydských hor a údolí, najdi v ní správné odpovědi na kvízové otázky uvedené v hrací kartě. Navštiv některý z v brožurce uvedených turistických cílů, otiskni razítko daného turistického cíle na vyplněnou hrací kartu a kartu odevzdej osobně, poštou či elektronicky. Soutěžit můžeš do konce listopadu 2022. Na počátku prosince ze správně vyplněných hracích karet vylosujeme 30 výherců skvělé hry „Zbojníci v Beskydech“.

V Turzovce se v pátek 21.10.2022 od 15,30 hodin uskuteční folklorní odpoledne s názvem - Jeseň na dedine …

Euroregion Beskydy zaujal barevným stánkem, zajímavým logem a precizně zpracovanými propagačními materiály účastníky víkendových akcí ve Frýdlantu nad Ostravicí. Tištěné materiály o Beskydech mizely doslova pod rukama. Největší úspěch sklidila obrazová publikace „Beskydy, nech se ohromit“ a „Turistický průvodce Beskydy“. 

Dovolujeme si Vás pozvat na folklorní festival Sochovy národopisné slavnosti, který se uskuteční v sobotu 20. srpna 2022 ve Lhotce pod Ondřejníkem.

 

Česká a polská část Euroregionu Beskydy společně s LOT Beskidy (Lokalna Organizacja Turystyczna BESKIDY) se aktivně účastnila propagační akce „Bielsko-Biała i Beskidy w Ustce“, která proběhla 15. a 17. července v letovisku Ustka u Baltského moře. Širokým masám turistů, kteří každoročně přijíždějí k Baltu na rekreaci, byla prezentována turistická nabídka Beskyd, horalská kultura i regionální gastronomické speciality.

První červencovou neděli se v Turzovce uskutečnil úvodní ročník dětského folklorního festivalu „Beskydské krpčeky“, na kterém se prezentovaly dětské folklorní soubory z Kysuc a severní i východní Moravy. Slavnostní průvod účinkujících přinesl pod pódium logo festivalu a jeho symbol – taneční krpčeky. Zvuky fujar pak zahájily svátek folkloru v Turzovce.

Příjem mikroprojektů do Fondu mikroprojektů v Euroregionu Beskydy v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014-2020 je UKONČEN. Euroregionální řídící výbor FMP schválil k financování 14 mikroprojektů s celkovou dotací ve výši cca 177 tis. EUR. Všechny dosud realizované mikroprojekty včetně nově schválených mikroprojektů musí být ukončeny nejpozději k 31.12.2022, kdy končí realizace mikroprojektů v rámci Fondu MP v ER Beskydy.