Aktuality

Zastupitelstvo města Frýdek-Místek na svém 4. zasedání konaném dne 06.03.2019 rozhodlo o poskytnutí neinvestiční dotace sdružení Region Beskydy ve výši 500 000,- Kč na financování propagačních aktivit Regionu Beskydy v oblasti cestovního ruchu, financování aktivit souvisejících s přípravou a realizací projektů přeshraniční spolupráce v rámci programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko a INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika, financování provozních výdajů včetně výdajů souvisejících se zabezpečením a udržováním majetku sdružení a na financování sportovních, kulturních a vzdělávacích aktivit realizovaných v rámci Euroregionu Beskydy. 

Zástupci Regionu Beskydy, sdružujícího beskydské obce spolupracující v rámci jednotlivých mikroregionů, se na půdě frýdecko-místeckého magistrátu sešli poprvé po komunálních volbách, aby v novém složení mohli navázat na svou činnost, která je zaměřena převážně na společné projekty v rámci evropských fondů.

Spoznávajme sa navzájom - film

MĚSTO TURZOVKA a REGION BESKYDY – hlavní přeshraniční partner - realizovali od počátku července 2018 do konce ledna 2019 mikroprojekt s názvem „Spoznávajme sa navzájom“, jehož hlavním cílem byla kulturní výměna a zachování tradic dvou sousedních regionů. 

Výstava „Turzovka – proměny času“je věnovaná padesátileté historii města Turzovka. Prostřednictvím písemností a dobových i současných fotografií můžete na 14 panelech sledovat cestu, kterou Turzovka prošla od roku 1968 do dnešních dnů. 

První písemná zmínka o Turzovce se datuje ke konci 16. století, konkrétně do roku 1598, kdy tuto obec založil urozený a vznešený pan Juraj Turzo z Betlanoviec.

Propagace turistických atraktivit v rámci připravovaných tištěných materiálů 

Úspěšný rok 2019 přejí členové představenstva a zaměstnanci sdružení Region Beskydy

Foto vycházka na Lysou horu 

Třetí fotografický workshop realizovaný v rámci mikroprojektu „Propagujeme“, se konal v neděli 30. prosince 2018. Skupina zájemců společně s fotografem se vydala z Ostravice na Lysou horu s cílem vyfotit panorama Beskyd. Bohužel ani v tento den nebylo počasí pro fotografy příznivé. Mlha a smog zalily údolí i hory. Viditelnost byla mizerná. 

Fotograf v průběhu cca pětihodinové vycházky předal účastníkům základní informace potřebné k získání kvalitní fotografie. Ověření nabytých znalostí v praxi však bylo složité. Mlha houstla s přibývajícími výškovými metry. I přesto vzniklo několik hezkých fotografií. 

Region Beskydy počítá s realizací poslední čtvrté fotografické vycházky v průběhu února či března 2019. Snad tentokrát trefíme slunečný den. 

Projekt „Propagujeme“/„Promujemy“, číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_011/0001470, je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Interreg V-A Česká republika – Polsko Fond mikroprojektů Euroregionu Beskydy.

 

IMG 7564

 

REGION BESKYDY – hlavní přeshraniční partner a MĚSTO TURZOVKA – vedoucí partner realizují od počátku července 2018 do konce ledna 2019 mikroprojekt „Spoznávajme sa navzájom“, jehož hlavním cílem je kulturní výměna a zachování tradic dvou sousedních regionů.

 

TZ Info o projektu na web 1TZ Info o projektu na web 2

V úterý 30. října 2018 proběhlo v Bielsku-Bialej sedmé zasedání Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy.