Aktuality

Paragliding na Javorovém 

Čtvrtý fotografický workshop realizovaný v rámci mikroprojektu „Propagujeme“ se uskutečnil v sobotu 25. května 2019. Cílem vycházky bylo dosažení vrcholu Javorového u Třince, který je startovacím místem paraglidistů. Přesto, že na vrchol vede lanová dráha, skupina zvolila obtížnější výstup pěšky. Tento turistický cíl nebyl zvolen náhodou. Součástí skupiny byli čtyři nadšenci paraglídingu, kteří zasvětili ostatní do tajů tohoto adrenalinového sportu. 

V konferenčních prostorách hotelu Sepetná v Ostravici se v dubnu uskutečnil seminář s názvem Problematika veřejné správy, který uspořádalo sdružení Region Beskydy za finanční pomoci Statutárního města Frýdku-Místku. V hojném počtu se jí zúčastnili zástupci vedení obcí jednotlivých mikroregionů. 

Zastupitelstvo města Frýdek-Místek na svém 4. zasedání konaném dne 06.03.2019 rozhodlo o poskytnutí neinvestiční dotace sdružení Region Beskydy ve výši 500 000,- Kč na financování propagačních aktivit Regionu Beskydy v oblasti cestovního ruchu, financování aktivit souvisejících s přípravou a realizací projektů přeshraniční spolupráce v rámci programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko a INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika, financování provozních výdajů včetně výdajů souvisejících se zabezpečením a udržováním majetku sdružení a na financování sportovních, kulturních a vzdělávacích aktivit realizovaných v rámci Euroregionu Beskydy. 

Zástupci Regionu Beskydy, sdružujícího beskydské obce spolupracující v rámci jednotlivých mikroregionů, se na půdě frýdecko-místeckého magistrátu sešli poprvé po komunálních volbách, aby v novém složení mohli navázat na svou činnost, která je zaměřena převážně na společné projekty v rámci evropských fondů.

Spoznávajme sa navzájom - film

MĚSTO TURZOVKA a REGION BESKYDY – hlavní přeshraniční partner - realizovali od počátku července 2018 do konce ledna 2019 mikroprojekt s názvem „Spoznávajme sa navzájom“, jehož hlavním cílem byla kulturní výměna a zachování tradic dvou sousedních regionů. 

Výstava „Turzovka – proměny času“je věnovaná padesátileté historii města Turzovka. Prostřednictvím písemností a dobových i současných fotografií můžete na 14 panelech sledovat cestu, kterou Turzovka prošla od roku 1968 do dnešních dnů. 

První písemná zmínka o Turzovce se datuje ke konci 16. století, konkrétně do roku 1598, kdy tuto obec založil urozený a vznešený pan Juraj Turzo z Betlanoviec.

Propagace turistických atraktivit v rámci připravovaných tištěných materiálů 

Úspěšný rok 2019 přejí členové představenstva a zaměstnanci sdružení Region Beskydy

Foto vycházka na Lysou horu 

Třetí fotografický workshop realizovaný v rámci mikroprojektu „Propagujeme“, se konal v neděli 30. prosince 2018. Skupina zájemců společně s fotografem se vydala z Ostravice na Lysou horu s cílem vyfotit panorama Beskyd. Bohužel ani v tento den nebylo počasí pro fotografy příznivé. Mlha a smog zalily údolí i hory. Viditelnost byla mizerná. 

Fotograf v průběhu cca pětihodinové vycházky předal účastníkům základní informace potřebné k získání kvalitní fotografie. Ověření nabytých znalostí v praxi však bylo složité. Mlha houstla s přibývajícími výškovými metry. I přesto vzniklo několik hezkých fotografií. 

Region Beskydy počítá s realizací poslední čtvrté fotografické vycházky v průběhu února či března 2019. Snad tentokrát trefíme slunečný den. 

Projekt „Propagujeme“/„Promujemy“, číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_011/0001470, je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Interreg V-A Česká republika – Polsko Fond mikroprojektů Euroregionu Beskydy.

 

IMG 7564