Aktuality

Zveme Vás do nového bazénu v Brušperku.

 

Ve dnech 3. a 4. září se v polském Szczyrku konala přehlídka nejúspěšnějších mikroprojektů realizovaných v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy v programovém období 2007 – 2013. Přehlídku mikroprojektů organizovalo sdružení „Region Beskidy“ v Bielsku Bialej ve spolupráci s českým sdružením „Region Beskydy“ v rámci projektu „Polsko-Czeska Gala Projektów Europejskich“. Prostřednictvím Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013 Fond mikroprojektů Euroregionu Beskydy bylo v průběhu celého období realizováno 175 mikroprojektů, 121 mikroprojektů bylo realizováno žadateli se sídlem v polské části euroregionu, 54 mikroprojektů bylo realizováno žadateli se sídlem v české části Euroregionu Beskydy.

V rámci mikroprojektu „Přeshraniční spolupráce v BESKYDECH“ byla vydána propagační publikace, díky které se zájemci o přeshraniční spolupráci seznámí s vybranými projekty, které v programovém období 2007 – 2013 realizoval Euroregion Beskydy, respektive jeho národní části.

V rámci projektu „Cestovní ruch v Euroregionu Beskydy“ byla vydána sérii čtyř map do kapsy, které po složení schováte v dlani.

Ve dnech 13. a 14. května letošního roku se Malenovicích na hotelu KAM uskutečnila konference Euroregionu Beskydy zaměřená na rozvoj cestovního ruchu, čerpání prostředků ze zdrojů Evropské unie, upevnění přeshraničních kontaktů v rámci regionu, posílení spolupráce měst a obcí a výměnu zkušeností mezi přeshraničními partnery v Euroregionu Beskydy. Konference se účastnilo cca 90 představitelů samospráv české a slovenské části Euroregionu Beskydy. Konference byla realizována v rámci projektu „Cestovní ruch v Euroregionu Beskydy“.

V rámci projektu „Za krásami slovensko – českého pohraničia regiónu Beskýd“ připravujeme turistickou informační brožuru určenou na podporu cestovního ruchu, jejíž cílem je představit veřejnosti české a slovenské Beskydy jako jednu destinaci s širokou nabídkou turistických možností pro vzdělávání i volný čas.

V rámci projektu „Cestovní ruch v Euroregionu Beskydy“ připravujeme sérii čtyř map, po složení velmi malého formátu, tzv. map do kapsy, které jsou zaměřeny na podporu cestovního ruchu v regionu. Cílem map do kapsy je představit české a slovenské Beskydy veřejnosti jako jednu destinaci s širokou nabídkou turistických možností, služeb a turistických cílů vhodných pro vzdělávání i aktivně prožitý volný čas.

V rámci projektu „Budoucnost cz-pl spolupráce v Euroregionu Beskydy“ byla vydána propagační brožura, která všem zájemcům o přeshraniční spolupráci představí úspěšně realizované projekty v rámci Fondů mikroprojektů Euroregionu Beskydy.

V prosinci 2014 končí realizace projektu EUREGIO PL-CZ, na jehož realizaci se podílel jako jeden z jedenácti partnerů také Region Beskydy. Projekt EUREGIO PL – CZ byl zaměřený na vzájemnou spolupráci euroregionů v česko-polském příhraničí, vzdělávání, výměnu zkušeností. Cílem tohoto projektu bylo vzájemné poznání specifik jednotlivých česko-polských euroregionů, seznámení se s prací a náplní sekretariátů těchto euroregionů, transfer dobré praxe z jiných evropských oblastí ale také analýza problémů, které brání v ještě intenzivnějším rozvoji česko-polské spolupráce. Právě tvorba kvalitní „Analýzy systémových problémů přeshraniční spolupráce na česko-polské hranici“ byla stěžejním cílem projektu a jeho důležitou aktivitou.

2. prosince 2014 a 10. prosince 2014 proběhly první dva workshopy zaměřené na ukázky dobré praxe při realizaci mikroprojektů v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy. Prostřednictvím workshopů byly představeny hlavní zásady Fondu mikroprojektů pro nové programové období, prezentovány výsledky dotazníkového šetření a představeny nejúspěšnější projekty realizované českými žadateli v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy v rámci současného programového období.