Aktuality

Ve dnech 13. a 14. května letošního roku se Malenovicích na hotelu KAM uskutečnila konference Euroregionu Beskydy zaměřená na rozvoj cestovního ruchu, čerpání prostředků ze zdrojů Evropské unie, upevnění přeshraničních kontaktů v rámci regionu, posílení spolupráce měst a obcí a výměnu zkušeností mezi přeshraničními partnery v Euroregionu Beskydy. Konference se účastnilo cca 90 představitelů samospráv české a slovenské části Euroregionu Beskydy. Konference byla realizována v rámci projektu „Cestovní ruch v Euroregionu Beskydy“.

V rámci projektu „Za krásami slovensko – českého pohraničia regiónu Beskýd“ připravujeme turistickou informační brožuru určenou na podporu cestovního ruchu, jejíž cílem je představit veřejnosti české a slovenské Beskydy jako jednu destinaci s širokou nabídkou turistických možností pro vzdělávání i volný čas.

V rámci projektu „Cestovní ruch v Euroregionu Beskydy“ připravujeme sérii čtyř map, po složení velmi malého formátu, tzv. map do kapsy, které jsou zaměřeny na podporu cestovního ruchu v regionu. Cílem map do kapsy je představit české a slovenské Beskydy veřejnosti jako jednu destinaci s širokou nabídkou turistických možností, služeb a turistických cílů vhodných pro vzdělávání i aktivně prožitý volný čas.

V rámci projektu „Budoucnost cz-pl spolupráce v Euroregionu Beskydy“ byla vydána propagační brožura, která všem zájemcům o přeshraniční spolupráci představí úspěšně realizované projekty v rámci Fondů mikroprojektů Euroregionu Beskydy.

V prosinci 2014 končí realizace projektu EUREGIO PL-CZ, na jehož realizaci se podílel jako jeden z jedenácti partnerů také Region Beskydy. Projekt EUREGIO PL – CZ byl zaměřený na vzájemnou spolupráci euroregionů v česko-polském příhraničí, vzdělávání, výměnu zkušeností. Cílem tohoto projektu bylo vzájemné poznání specifik jednotlivých česko-polských euroregionů, seznámení se s prací a náplní sekretariátů těchto euroregionů, transfer dobré praxe z jiných evropských oblastí ale také analýza problémů, které brání v ještě intenzivnějším rozvoji česko-polské spolupráce. Právě tvorba kvalitní „Analýzy systémových problémů přeshraniční spolupráce na česko-polské hranici“ byla stěžejním cílem projektu a jeho důležitou aktivitou.

2. prosince 2014 a 10. prosince 2014 proběhly první dva workshopy zaměřené na ukázky dobré praxe při realizaci mikroprojektů v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy. Prostřednictvím workshopů byly představeny hlavní zásady Fondu mikroprojektů pro nové programové období, prezentovány výsledky dotazníkového šetření a představeny nejúspěšnější projekty realizované českými žadateli v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy v rámci současného programového období.

Ve dnech 25. a 26. listopadu 2014 se v hotelu Bauer na Bílé uskutečnila konference zaměřená na rozvoj přeshraničních kontaktů v rámci Euroregionu Beskydy, posílení spolupráce měst a obcí a výměnu zkušeností mezi přeshraničními partnery v Euroregionu Beskydy. Konference se uskutečnila v rámci projektu „Společně v Euroregionu Beskydy“.

Máte rádi moderní technologie? Používáte chytré telefony? Tak pojďte si s námi zasoutěžit v nové soutěži o super turistické vybavení. Stačí jen tři správné odpovědi na tři otázky. Vždyť je to tak jednoduché. Na stránkách projektu www.slysimebeskydy.cz naleznete informace k projektu, soutěži i soutěžní otázky.

V rámci projektu „Budoucnost cz-pl spolupráce v Euroregionu Beskydy“ proběhlo v září a říjnu letošního roku dotazníkové šetření, jehož cílem bylo zjištění absorpční kapacity území Euroregionu Beskydy a mapování potřeb žadatelů z české a polské části Euroregionu Beskydy.

Máte rádi moderní technologie? Používáte chytré telefony? Rádi se na svých turistických výletech dozvídáte nové informace? Pokud ano, tak jste to právě vy, pro koho jsme připravili na 30 místech v rámci Euroregionu Beskydy „mluvící“ QR kódy, pomocí nichž získáte pohodlně a příjemně informace o místech, které jste se rozhodli navštívit. Už nebudete muset luštit drobná písmena turistických bedekrů, či se tlačit v davu před informačními panely, abyste se dostali k požadovaným informacím.