Aktuality

Výstava „Turzovka – proměny času“je věnovaná padesátileté historii města Turzovka. Prostřednictvím písemností a dobových i současných fotografií můžete na 14 panelech sledovat cestu, kterou Turzovka prošla od roku 1968 do dnešních dnů. 

První písemná zmínka o Turzovce se datuje ke konci 16. století, konkrétně do roku 1598, kdy tuto obec založil urozený a vznešený pan Juraj Turzo z Betlanoviec.

Propagace turistických atraktivit v rámci připravovaných tištěných materiálů 

Úspěšný rok 2019 přejí členové představenstva a zaměstnanci sdružení Region Beskydy

Foto vycházka na Lysou horu 

Třetí fotografický workshop realizovaný v rámci mikroprojektu „Propagujeme“, se konal v neděli 30. prosince 2018. Skupina zájemců společně s fotografem se vydala z Ostravice na Lysou horu s cílem vyfotit panorama Beskyd. Bohužel ani v tento den nebylo počasí pro fotografy příznivé. Mlha a smog zalily údolí i hory. Viditelnost byla mizerná. 

Fotograf v průběhu cca pětihodinové vycházky předal účastníkům základní informace potřebné k získání kvalitní fotografie. Ověření nabytých znalostí v praxi však bylo složité. Mlha houstla s přibývajícími výškovými metry. I přesto vzniklo několik hezkých fotografií. 

Region Beskydy počítá s realizací poslední čtvrté fotografické vycházky v průběhu února či března 2019. Snad tentokrát trefíme slunečný den. 

Projekt „Propagujeme“/„Promujemy“, číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_011/0001470, je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Interreg V-A Česká republika – Polsko Fond mikroprojektů Euroregionu Beskydy.

 

IMG 7564

 

REGION BESKYDY – hlavní přeshraniční partner a MĚSTO TURZOVKA – vedoucí partner realizují od počátku července 2018 do konce ledna 2019 mikroprojekt „Spoznávajme sa navzájom“, jehož hlavním cílem je kulturní výměna a zachování tradic dvou sousedních regionů.

 

TZ Info o projektu na web 1TZ Info o projektu na web 2

V úterý 30. října 2018 proběhlo v Bielsku-Bialej sedmé zasedání Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy. 

Druhý fotografický workshop – mikroprojekt „Propagujeme“ 

Dne 17. října letošního roku se v rámci mikroprojektu „Propagujeme“ uskutečnil druhý fotografický workshop.

Účast českých dětí na II. hrách Visegrádské skupiny – Polsko - Węgierska Górka 

Ve dnech 18.-21.září 2018 se v polské obci Węgierska Górka konaly II. hry Visegrádské skupiny. Hry organizoval „Szkolny Związek Sportowy ve Warszawie“ pod patronátem maršálka Sejmu Polské republiky pana Marka Kuchcińskiego a pod záštitou okresního úřadu okresu Zywiec. 

První foto-workshop – mikroprojekt „Propagujeme“ 

Dne 11. července 2018 se v rámci mikroprojektu „Propagujeme“ uskutečnil první foto-workshop zaměřený na známá i méně známá místa města Frýdek-Místek.